Stop Facebook exploiting you: support secure and private social network project

tagtag.com/ultras

Körülbelül egy é ve voltam n?s. Volt egy kis laká sunk Budán, és boldogan éltem a feleségemmel. A szexszel soha nem volt semmilyen probl mánk, úgy is mondhatnám jókat k rtunk. Hetente 4,5-szer. Szerettem ?t soha nem jutott eszembe hogy megcsaljam.Aztá n egyszer csak azzal az ötlettel állt el?,hogy az anyja tö ltse nálunk az ü nnepeket,hogy ne legyen egyedül. Tudni illik apósom az esküvönk el?tt két hónappal hagyta el az anyó som,egy fiatalabb n? miatt. Így történt hogy december 18-án beá llított két nagy csomaggal. Ezel?tt soha nem vettem szemügyre ?t. Most hogy több id?t töltöttünk együ tt,volt id?m szemü gyre venni. 42 éves volt, és nagyon jól tartotta magát. A segge olyan kellemesen gömbö ly? volt,combjai visszonylag izmosak. Cickói sem lógtak annyira mint más, m r szült korosabb n?knek.Igaz elég kicsi mellei voltak, de szerintem a pici cici nagyon izgató .Azonban attól hogy jobban megnéztem,mé g nem támadt semmilyen b?nös gondolatom,egészen addig amíg...
Szilveszter el?tt 30- án történt valami. A feleségemmel együ tt rakták fel a ví zes ruhákat a szár tóra. A szárító elég magasan volt,csak egy székr?l lehetett elérni. Az anyósom állt a széken,a feleségem meg adogatta a kezé be a ruhát hogy ne kelljen minden egyes darab után leszá llnia a székr?l. Én a tévé el?tt ü ltem mikor hallottam a feleségem hangjá t:
-Édesem! Gyere már segíts anyunak lé gyszíves! Én megyek addig odateszem az ebé det.Kedvetlenül dö cögtem ki a f?rd?be. Anyósomon egy té rdig ér? kék szoknya, és egy pó ló volt.Akkor tört nt. Véletlen történt. Éppen a második ruhdarabért nyú ltam,mikor lehajolva felpillantottam.Anyó som elég magasan á llt,hogy pont belá ssak a szoknyája al . Egy citromsárga á ttetsz? bugyi volt rajta. De a szenzáció az volt,hogy aká rmennyire is meresztettem a szemem, a puncijá nak szörzetét nem láttam. Na nem azért mertrossz a szemem. 42 éves létére leborotvált puncival állt ott feletem a széken. Hirtelen, mint egy varázsütésre nagyon kanos lettem. Nem volt még dolgom simára borotvált pinával. Ett?l a pillanattól kezdve nem volt már közömbös szá momra. A ruha sajnos hamar elfogyott a kosárbó l, de azért még egy jó párszor a szoknyája alá lestem. Aznap este alig tudtam elaludni. Feleségemmel is ú gy szeretkeztem,hogy végig az anyósom, annak pompás popó ja,na meg a borotvá lt pinája járt eszemben.
Másnap szilveszter napja volt.Eldöntö ttük hogy nem megyü nk sehová, otthon a TV el?tt köszöntjü k az új évet. Anyósomon egy nagyon mini fekete szoknya,és egy lenge sötétkék bl z volt. Mondanom sem kell a farkam kökeménnyé vált rögtön amint az anyós lábaira n ztem. Egész este azokat a pillanatokat kerestem amikor bené zhetek a lába közé . Persze Tv nézés közben folyt a borozgatás. Én nem nagyon mertem inni, mert nagyon fájt a gyomrom. Anyósom valamit é szrevehetett, mert olyan pillantást vetett rám amit csak a hülye nem vesz észre. A lábait széjelebb nyitotta,így jobban tudtam közé né zni.Aznap este egy fehér csipkés bugyi volt rajta. Majd meg ?rültem olyan kanos voltam. Ekkor döntöttem el, hogy úgy megdugom egyszer,hogy másnap felkelni se fog bí rni. De azt én se gondoltam,hogy vá gyam ilyen hamar teljesül... Éjfél el?tt a két n? már eléggé spicces állapotban volt,de inkább a feleségemen lá tszott az elfogyasztott bor hatása. Még fél óra volt hátra 12-ig amikor az anyósom kiment a fürd?be. Gondoltam pisil egyet (szívesenmegn ztem volna),de ahoz túl hamar visszajö tt. Meg is lep?dtem,nem tudtam mire vélni a dolgot. Rá két percre már tudtam miért volt kint. Levette azt a pici bugyiját. Most már biztosan tudtam hogy hergel engem. A faszom ha lehet egyáltalán,n?t mé g egy kicsit. Majd fel robbant ahogy benéztem a lá ba közé, és szememimmel vé gigsimogattam a simma punciját. Eljött az éjfél,é s a pezsg?bontás ut n jöttek a puszik meg a jó kívánsá gok. A feleségem már alig bírt állni. Amikor az anyósom j tt puszit adni egé szen odasimult hozzá m. Kocintottunk a pezsg?vel, és ? akkor a szabad kezé vel mint egy vé letlen mozdulatként végigsimított a kemény faszomon. Már azon voltam hogy a feleségem szeme látára leteperem, és addig baszom, amig hang jö n ki a torkán...
A feleségem már jocskán be volt rú gva,így észre sem vette,hogy az anyja már harmadszor kív n neki boldog új é vet, a harmadik nagy pohár pezsg?vel....
Én is vettem a lapot, és koccintottam a nejemmel, aki immár egy húzásra itta a teli pohár pezsg?ket. Körülbelül öt percig bírta az iramot,majd eldölt az ágyon és agyú val sem lehetett volna felébreszteni. Ekkor anyósom megké rt hogy kisérjem má r be a szobájába mert ? is meglehet?sen szédü l. Amikor beértünk a szobába én a villanyt akartam felkapcsolni, de ? hirtelen odahúzott az ágyához és hanyatt lökött. Majd rámugrott, és borotvált,puha piná ját a számhoz nyomta.Én egyb?l elkezdtem nyalni.A nedves pinájából folyt a számba a sok kéjlé. Aztán hirtelen megfordult " francia alakzatba". Kigombolt a nadrá gom és lihegve kapta be. El?ször csak a makott nyalogatta ovatosan körbe,majd tövig a szájába engedte férfiassá gom. Csak szívta,szívta miközben és sem tudtam betelni a forró lyukával. Nyalogattam a csikló ját,majd a nyelvem dugtam be a pinájá ba,miközben ? lihegve nyöszörgö tt. Miel?tt elsülhettem volna kivette szájá ból a nagy faszom. Óvatosan el?re má szott,farkam a piná ja bejáratához igazította,majd lassan rácsúszott. Abban a pillanatban hatlmasat élveztü nk mind a kette. A sikoltásást biztosan még a szomszédba is hallották,de szerencsére a feles gem aludt mint a bunda. Hajnalig még megdugtam minden pó zban. El?r?l,oldalról,meg hátulról is vagy h romszor. Azóta kurogatom rendszeresen,persze a feleségem tudta n lkül.


Home Site Map my.TagTag

Terms of Use
TagTag.com