TagTag pledge: Help us build secure and private social network

tagtag.com/ult9

- Jean, vigyáznál Maxre, míg elutazom két hétre? - ké rdezte tõlem bará tnõm, Karen, aki mellesleg a társash zban szomszédom is. Már több, mint né gy éve ismerjük egymást és nagyon jó barátnõk vagyunk. Max, a kutyája, egy gyönyörû és nagyon szelíd vizsla, úgyhogy egy percig sem haboztam.
- Persze, hogy vigyá zok rá, nagyon aranyos és jól nevelt kutya. Ígérem, hogy jól fogja érezni magát nálam, Max és én reg cimborák vagyunk - vá laszoltam.
- Meglátod, hogy milyen jó fiú, és igazi élvezet a tá rsasága. Biztos vagyok benne, hogy nagyon fogod é lvezni, míg veled lesz - mondta Karen mosolyogva. Ezt egy kicsit furcs n mondta, gondolkodtam, miért, de aztán egy pillanat múlva el is felejtettem a dolgot.
Másnap áthozta a kutyust, adott kulcsot a lakásá hoz, hogy bármikor hozhassak Maxnek kaj t és vitaminokat. A kedvenc takarójá t a konyhám egyik sarkába terítettem, Max elégedetten rá is feküdt. Kis idõ múlva szó ltam neki, hogy megy nk sétálni, örö mmel engedelmeskedett, é s innentõl kezdve minden utasítá somat követte.
Másnap éppen, hogy kiléptem a zuhany alól, erõs motorzajt és sziré na hangját hallottam kintrõl. A nappaliba mentem, s meztelenül, frissen zuhanyozva odaálltam az ablak elé.
Ekkor Max bejött a szobába, mögém á llt, és legnagyobb megdöbbenésemre hideg és nedves orr t combjaim közé nyomta, úgy hogy el rte vele a még nedves popsimat. Ahogy hátrakaptam a fejem és megláttam õt, hirtelen megé reztem, ahogy hosszú nyelve elkezdte nyalogatni a puncimat. A térdeim elgyengü ltek, és mérgesen rákiáltottam
- Max, nem szabad! - Ettõl Max megijedt, hátrébb lépett é s rémült szemekkel nézett rám. Olyan bánatos ké pet vágott, hogy rosszul éreztem magamat tõle.
- Nincs semmi baj, Max, csak ezt ne csináld, rendben? - mondtam neki, miutá n odafordultam és magvakartam a fülé t, mire heves farkcs válásba kezdett. Elindultam vissza a fürdõszobába, de csak jött mögö ttem. Megálltam a nappali közepén, õ szembe llt velem, és a hü lye kis nedves orrá t egybõl a puncimhoz dugta. Hevesen csóválta a farkát, nyüszí tett és kérdõn né zett rám.
- Mi bajod van, Max? Ne döfködj az orroddal, hallod? - mondtam neki egy kicsit mérgesen. Kicsit visszakozott, újra nyüszíteni kezdett és már mozdult is elõre, egyenesen a csupasz puncimhoz.
- Mondtam, hogy nem! - Hátrébb lépett egy kicsit és leü lt.
Ekkor vettem észre, hogy bizony mé retesre merevedett p nisze elõbúj a fitymájából, ha ezt kutyánál lehet egyáltalán így nevezni. A fütyköse jó hosszú volt és nagyon vörös, a feje hegyes, és a fasz alatti toktól még hosszabbnak tû nt.
- Te kis kurafi! Bá r, ha meggondolom az én hibám, nem kellett volna meztelenkednem elõ tted és fõleg kutyapózban beá llni eléd. O.K. haver! Elnézést ké rek. Ígérem, hogy nem hozlak újra kísé rtésbe, rendben? - Mondtam gyengé debben.
Erre oda-vissza hempergett a szõ nyegen, nagy vörös farka pedig még mindig elöl volt. Újra nyüszítésbe kezdett.
- Feküdj a takaró dra, rossz kutya! - mutattam a fekhelyé re. Szót fogadott.
Felöltöztem, és elhatároztam, hogy többször nem mutatkozom elõtte meztelenül, és kis idõ múlva el is felejtettem az egé szet.
Este a kedvenc fotelemben ülve té véztem, mikor Max bejött a szobába. Törökülésben ü ltem, combjaim szé ttárva, cipõ nélk l. Max odaült mellém, nézett és elkezdett nyüszí teni.
- Mi a gond, szépfi ? Most voltunk sét lni, és kaját is kaptál - Rám né zett és megcsóvá lta a farkát.
- Mi bajod van? - ké rdeztem. Erre felpattant, bef rta magát a combjaim közé, és a fejét hol egyik, hol másik combomhoz dörzsölte. Megsimogattam és megpaskoltam a fejé t. Õ nem érte be ennyivel, nyomult tovább, míg orra a résembe nem nyomó dott. Nyüszítetve né zett fel rám.
- Te kanos dög! Én ember vagyok, nem kutya! - Mondtam gyengédebben. Ismét puncimnak nyomta az orrát és nyüszített.
- Jézusom, te kutya, a puncimat akarod, ugye? Erre gondolt a gazdád, mikor azt mondta, hogy "é lvezni fogom a tá rsaságodat"? - kérdeztem, és kö zben hagytam, hogy combjaim szé lesebbre nyíljanak. Õ ismét hatá rozottan a puncimba nyomta az orrát, é s elkezdte dö rzsizni. Egyértelmû volt, hogy mit szeretne.
Felálltam a fotelbó l, õ szinte megõrü lt, és eszeveszett táncba kezdett a szoba közepén. Észrevettem, hogy fasza újból kikandikál a tokjá ból.
Hallottam már olyat, hogy vannak nõk, akik kan kutyáikkal kefélnek, vagy lá ny kutyáikkal nyalatják a puncijukat. Karenrõl nem felté teleztem ezt, viszont a puncim belebizsergett a gondolatba, hogy Max a nyelvével juttatja õt a csú csra. Ott álltam néhány percig elgondolkozva, aztán lerúgtam magamról a farmeremet. Közben Max körülö ttem ugrált és halkan nyüszített. Nem bírt magával, orrát újból bugyival takart pinusomhoz nyomta. Nem túlzok ha azt mondom, önkívü leti állapotban volt. Kicsit tétováztam, majd a bugyimat is levettem. Rögtön elkezdte nyalni a puncimat. Teljesen új érzés volt, nem kellemetlen, sõt, ú gyhogy majdnem elá jultam.
A fotelhez mentem é s törökülésben helyezkedtem el rajta. Kiültem a szélére és hanyatt dõltem, combjaimat széttá rtam, mire Max tü relmetlenül újra elkezdte nyalni egyre nedvesedõ pin mat. A nyelve forró volt és kicsit érdes. Nagyon új és nagyon jó érzés volt, amit csinált, annyira, hogy mikor szeméremajkaimat kezemmel széthúzva jobb hozzáférést biztosítottam neki, észrevettem, hogy a kezem is remeg. Hangosan nyögtem, miközben a " vadállat" nyelve az én édes kagylócskám mezetlen húsát gyö törte. A szememet lehunytam, és szétnyitott puncimat a szemé remdombomnál felfele húztam, hogy megduzzadt, robbanásra kész csiklóm jobban elõ bújhasson. Majdnem felsírtam mikor érdes nyelve nekicsapódott, óri si érzés volt! Folyamatosan nyalt, s úgy tûnt, hogy nyelvét megpróbá lja feldugni a hü velyembe. Hagytam magam sodró dni az árral, nem foglalkoztam semmivel, átadtam magam a gyönyörnek, és éreztem, hogy pillanatokon belül eljutok a csúcsra.
Nem emlékszem, hogy életemben valaha ekkorát élveztem volna. Nem állt meg, folyamatosan nyalt alul, felül, kívü l, belül, a pinusom minden pontját megdolgozta, ilyen robbanásszerû orgazmust elõször ltem át. Megpróbáltam a pofiját elhúzni onnan. Max okosan hátré bblépett és leült. Csak néztem hogyan várakozik, és most kezdtem belegondolni mit is csináltunk.
- Úristen, Max ezek szerint a gazdid ezt szereti? - ké rdeztem.
Válaszként nyüszí tett és ugrálni kezdett. A pénisze termé szetesen merev volt s jó pár centire kilógott a tokjábó l. Elkezdett hemperegni, a fütyköse tová bbi jelentõs centim terekkel duzzadt nagyobbra. Tovább merevedett, azt hiszem elérte a végleges vastagság t, ami hat-hét centiméter lehetett. Vastagabb faszt azt hiszem életemben nem láttam. Nyüszített és né zett rám.
- És most mit kéne tennem szerinted, szopjalak le? - ké rdeztem taná cstalanul - Nem fog menni, nagyfiú!
Felálltam a fotelbó l és elindultam fel . Letérdeltem mellé lehajoltam és elkezdtem cirógatni, simogatni. Rögtön felpattant s mögém került. Mielõtt észbe kaphattam volna mellsõ lábaival á tkarolta a derekamat és éreztem, ahogy vastag, merev farká t a combjaim közé nyomja. Felugrottam és felé fordultam. Félrehajtott fejjel nézett és nyüszí tett.
- Azt már nem, pajt s! Mars a helyedre s intézd el magad! - mondtam neki durvá n.
Lehajtott fejjel somfordált el a kuckójába. Felvettem a bugyimat és a farmernadrá gomat.
Elkezdtem újból té vézni, de nem igazá n érzékeltem mi tö rténik ott. Csak arra tudtam gondolni, ahogy Max a combjaim között volt és a nyelvé vel a puncimban óri si orgazmushoz juttatott engem.
Vajon Karen hagyja, hogy megdugja? Gyö nyörû testére gondoltam, hiszen rengetegszer láttam meztelenül. Nagyon mutatós nõ, telt keblekkel, olyan alakkal, ami után a férfiak vá gynak, és ahogy minden nõ ki szeretne nézni. A punciját is sokszor láttam, mikor együtt nudiztunk, bikini fazonra van nyírva. Valahányszor velem szemben ül törökü lésben, észrevé tlenül mindig szemü gyre veszem gyönyö rû pináját, ahogy a szeméremajkai maguktól szépen lassan elõbújnak a sötétrózsaszín kelyhecskébõl, és mint egzotikus virá g nyílnak szét. Többször feltûnt, hogy titokban õ is alaposan megnézi az én puncimat, de nem zavart.
Vajon Max hatalmas v rös fasza becsusszant ebbe a gyönyörû virá gkehelybe? Villámké nt hasított belém a gondolat: Hát persze! Max viselked se bizonyítja, hogy bizony kinyalta Karen pináját, ezé rt jutalomképpen megfarkalhatta gazdiját. Vagy a nyalás csak elõjáték volt Karen felizgatásá hoz, egyszer-ké tszer elélvezett, utána pedig dugtak. Megijedtem a gondolataimtól, de ugyanakkor a puncim is belebizsergett. A kutyafáját!
A fürdõszobába mentem, és bezá rtam az ajtót. Ledobtam magamról a ruháimat. Leültem a WC-re és a punimhoz nyúltam, szeméremajkaimat sz tnyitva középsõ ujjammal megkerestem a csiklómat. Bizony duzzadt volt, a puncim pedig nagyon nedves. Kezemet lejjebb csú szatva éreztem, hogy tiszta lucsok vagyok mindenhol, ezt a nedût rá kentem a klitoriszomra, majd miután rendesen csú szkált az ujjam elkezdtem gyúrni é s csipkedni. Nem kellett sokáig ujjazni magam, mivel nagyon fel voltam izgulva, hatalmasat lveztem. Karenre gondoltam, ahogy négykézláb llva, háta mögö tt Max-szel kefél, arra hogy a hatalmas kutyapénisz behatol a rózsaszín kelyhecskéjébe, é s a csúcsra juttatja. Újra elélveztem.
Mikor feleszméltem, az ajtó mögül nyü szítést hallottam. Max volt az. Ahogy harmadszor is elélveztem, felsikoltottam, ezt meghallván elkezdte kaparni az ajtót. Kiüvöltöttem, hogy tûnjön onnan. Lemostam magam, kül nös tekintettel a puncimra, mikor kijö ttem a fürdõbõl Max nem volt már ott. Fogtam a könyvem, bementem a háló szobámba, és kulcsra zártam magam mögött az ajtót. Ahogy lefeküdtem eszembe jutott, hogy ez abszurditás, és jót nevettem magamon. Nyugtalan, zavaros á lomba merültem. Max állandóan jelen volt az á lmaimban. Karent láttam meztelenül, hívott magához. Széttárt combokkal ült és a punciját simogatta. Max ült mellé, fasza valószerû tlenül hatalmasra duzzadt és elõbú jt a tokjából. El akartam szaladni de a lábaim nem engedelmeskedtek. Rettegve riadtam fel.
Másnap reggel Max normálisan viselkedett. Ugrálva és farkcsó válva üdvözölt. Megsimogattam, mire kedvesen hozzám d rzsizte a fejét. Fényesre keféltem a bundáját, tudniillik gondozni kellett, hogy össze ne csomósodjon. Ezután sétálni vittem. A parkban többen is megdicsérték, hogy milyen aranyos. Páran, akik ismerté k, kérdezték, hogy mi van Karennel.
Míg vásárolni mentem, bezártam Max-et a Karen laká sa mögötti kará mba, ami szándé kosan erre a célra lett kialakítva. Borzasztóan örült mikor visszaé rkeztem. Kiengedtem, és bementünk a laká somba. Nyugtalan és ideges voltam, mikor az elõ ttünk álló esté re gondoltam. Hosszú sétára vittem Max-et. Késõbb, mikor már kedvenc fotelemben ü lve tévéztem, odaj tt és lefeküdt a fotel mellé. Relaxáltam. A mûsor unalmas volt, így beállí tottam az elalvá skapcsolót, mert tudtam, hogy el fogok szundítani, é s ne legyen bekapcsolva fölö slegesen.
Bizonyára el is alhattam, mert egyszer csak arra riadtam, hogy Max feje a combjaim kö zt van, és orrával a nunimat dörzsöli. A combjaimat automatikusan szé tnyitva hagytam. Max tovább dörzsö lte és nyomkodta orrával a puncimat, ami bizseregni kezdett, csiklóm pedig bekeményedett és sajgó vágy tö rt rám.
- Max, te kanos gazfickó, mi a fené t csináljak veled? - kérdeztem.
Esdeklõen nézett fel rám a gyönyör barna szemeivel. Nyüszített és ú jból döfködni kezdte a puncimat. A fenébe is, gondoltam, és gyorsan lerúgtam magamról a farmeremet és levettem a bugyimat. Kigomboltam a blú zomat és levettem a melltartómat is. Teljesen meztelen voltam. Max közben ott tá ncolt izgatottan kö rülöttem és vinnyogott. Lefeküdtem a szõ nyegre és szélesre tártam a combjaimat. Kezemmel széthú ztam a szemé remajkaimat, õ pedig befeküdt a combjaim közé.
Max megnyalta a piná mat, majd újra és jra. Csiklóm teljesen el bújt, és az é rdes kutyanyelv csap sai csodálatos é rzést okoztak. Felemelt fejjel né ztem, ahogy puncimat nyalja lankadatlanul. Üvöltve elé lveztem, hangom az egész szobát betö ltötte. Hagytam, hogy tová bb nyaljon, míg há rom vagy négy õrü letes orgazmus kö vetkezett egymás ut n, majd finoman eltoltam magamtól buksi fejét. Megnyalta a combomat, miközben kimerü lten ziháltam.
Alig hittem el, hogy mi történt-mi tö rténik velem. Hagytam, hogy kielé gítsen, a pokolba is, mit kielégí tsen, három vagy né gy orgazmusom volt a nyelvétõl! Egy kutyával élveztem, egy kedves, gyönyö rû kutyával, de mé giscsak kutyával! Tegnap este is hagytam, hogy ugyanezt tegye velem!
Felültem, õ felá llt, és megnyalta a mellemet. Nedves nyelve megkem nyedett mellbimbó mnak csapódott ú jra és újra. Fogaival aprókat harapott merev bimbó mon, annyira hogy é pp izgasson, de ká rt ne tegyen benne. Egyik mellemtõl a m sikhoz fordult, mik zben cirógattam kedves fejét. Úristen - gondoltam - erre is Karen taní thatta?
Max nyüszíteni kezdett, mire én benéztem a hasa alá . A pénisze kemény volt, teljes méretû re duzzadt, vörös s bevetésre kész. Közben õ folyamatosan nyalta a melleimet, ú gyhogy újra felizgultam. Odébb gurultam és elkezdtem felállni. Max folyamatosan mö göttem volt, felugrott és mellsõ lábaival á tkulcsolta a derekamat, és mivel erõs kutya fogva tudott tartani. Popsimnál és combjaim közt é reztem a faszát, ahogy párzó mozgá st végezve nyomult volna belém. Ebben a pillanatban nyugodt voltam, kív ncsian vártam mi fog történni.
Aztán ha akartam volna, sem tudtam volna mit tenni, a hegyes végû kutyafasz megtalá lta az utat a puncimhoz és nyomult elõre. Csak zihálni volt erõm, ahogy a vastag dorong kö nnyedén belém csú szott. Teljesen más volt, mint amikor egy fé rfi hatol belém, Max szerszáma nem nyomta annyira szét a szeméremajkaimat. A hegyes és sima pé nisz belém csú szott, a vaginámat szétnyitva, egé szen a méhemig. Csodálatos volt, é s úgy ziháltam, minta nem kapnék levegõt. Hasán és combja belsején levõ selymes szõr kellemesen csiklandozta a popsimat. Nagyszerûen pumpá lta, lökte belém hatalmas faszát, é s mikor azt hittem, hogy már teljes terjedelmében kitö lt, megéreztem a tö vénél levõ óriá si csomót a hü velyem bejáratáná l, amit szépen lassan, de egyenletes erõvel préselt belém, szé tfeszítve a bejá ratot. Csodálatos érzés volt!
Olvastam valahol, hogy a nõsténykuty k szûk vaginájá ba ez a csomó beleduzzad, megakadá lyozva a sperma kifolyását annak é rdekében, hogy a szuka biztosan vemhes legyen. Pillanatnyilag ez nem érdekelt, hiszen csodálatos volt magamban é rezni. A csípõjével egy nagyobbat lökött, majd megállt, és é reztem, hogy a pé nisze elkezd bennem lüktetni. Tudtam, hogy orgazmusa van, és belém üríti a magját, és ettõl az érzéstõl valami fergetegeset lveztem. Az ütemesen pulzál fasz vége óriá si gyönyört okozva döfködte és nyomkodta a méhszá jamat. Õ folyamatosan pump lt, csak pumpált, nem is értem, hogy tudott ilyen hosszú ideig, olyan szenzá ciós gyönyörrel megajándékozva engem, amellyel egyetlen férfi fasza soha nem volt képes. Max farka nem lankadt egy kicsit sem, folyamatosan keményen tartotta é s mozgatta bennem. Újra elélveztem, é s újra és újra. Elveszthettem az eszméletemet, mert arra eszméltem, hogy a hasamon fekszem.
Max kicsit odébb feküdt tõlem, duzzadt farka még mindig elöl volt, a hatalmas csomó nem hagyta, hogy tokjá ba visszacsússzon. Lassú nyelvcsapá sokkal nyalta, én pedig lenyûgözve b multam. Tényleg hagytam, hogy megbasszon? A farka a végétõl 20-25 centi volt a csomóval együtt, é s sokkal vastagabb volt, mint bá rmelyik férfié. Az egészet belém nyomta! Vörös volt és óriási! Lenyú ltam a puncimhoz, melybõl még csöpö gött a nedvesség.
- Jézusom, Max, te aztán tudsz! Te igazán ki tudsz elé gíteni egy nõt! - mondtam.
Felkapta erre a fül t, és megcsóvá lta a farkát.
- Gondolom a gazdiddal is hasonló an bánsz! -
A fürdõbe mentem é s lemosakodtam. Végignéztem meztelen testemen. Formás nõ nézett vissza rám a tükö rbõl, formás, áll cicikkel, karcsú derékkal, és sudá r combokkal. Nem rossz! Visszamentem a nappaliba, Max hason feküdt, a szerszá ma visszabújt. Beestem a fotelembe, még mindig pucéran. Odajött hozzám, megsimogattam a fejé t, és már dugta is az orrát a puncimhoz. Hagytam, hogy szé tnyissa a combjaimat, közben térdeimet felhúztam a mellemhez. Hosszú érdes nyelv vel újra elkezdett nyalni. Széthúztam szemé remajkaimat, hogy ü gyes nyelve kö nnyebben behatolhasson a puncimba. Nem is okozott csaló dást.
Elélveztem, újra é s újra. Mikor magamhoz té rtem, törökülé sben ültem, és be voltam nyomódva a fotelba. A hátamon feküdtem és a lábaimat magasra húztam. Max nem tétovázott, egybõl rám ugrott, a farka ismét ké szültségben volt, valahol a popsim lyukánál himbáló zott, lenyúltam é rte és odaillesztetem szé tnyílt pinám bejá ratához. Miközben lökte bel m óriási farkát, a mellemet nyalta. A fasza végén levõ csomó ismét belé m csúszott, és felsikoltottam.
Most végig tudatomn l voltam, és meg tudtam számolni, hogy a bennem mozgó vastag, hegyes kutyafasztól és a tövében levõ irdatlan csomótól hány alkalommal é lveztem el: öt orgazmusom volt egym s után. Annyi spermát pumpá lt belém, hogy teljesen kitöltö tte a puncimat, hiszen a csomó a farka végén visszatartotta, és csak akkor folyt ki belõlem, mikor kihú zta a faszát. Szegény puncim teljesen szét volt feszítve, csaknem f jdalmasan lü ktetett. Elképzelni sem tudtam, hogy mennyi idõn keresztül dugtunk, de csodá latos volt. Meglepõdtem, hogy Max ennyi ideig bí rja, sõt még mindig képes lenne kefélni, de a puncim már túl é rzékeny volt. Kicsit még babusgattam, majd lezuhanyoztam, beestem az ágyba é s elaludtam.
Másnap reggel, sé ta közben eszembe jutott, hogy egyszer megkérdeztem Karent, hogy miért pont ezt a nevet adta a kutyájának, mire õ azt válaszolta, hogy egy tv show-ban, amelyet egy nõ vezetett volt egy gy nyörû kutya és õ t is így hívták. Miközben sétá ltunk azon gondolkodtam, hogy az illetõ hölgy vajon hagyja-e, hogy Max, a show-kutya kinyalja, rámá sszon és megbassza. Elnevettem magam, mire Max há trafordult, és vidá man megcsóválta a farkát.
Ettõl kezdve teljesen a testem é s Max rabja lettem. Reggelente, mikor felkeltem Max ké szen állt, hogy kezelésbe vegyen. Amint levettem a pizsamámat és hanyattfeküdtem a fotelen, már ott volt és elkezdte nyalni a pinusom. Hagytam, hogy egy-ké t viharos orgazmust okozzon a nyelvével, utána pedig négyk zláb állva há gott meg.
Vigyáznom kellett, mert párszor elõ fordult, mikor belé m akarta dugni a farkát, hogy kicsit feljebb ment és csaknem becsusszant a fenekembe, azt pedig nem szerettem volna, hogy seggbe dugjon.
Hosszú kúpos farka könnyedén, hatá rozottan és feltart ztathatatlanul nyá rsalta fel éhes puncimat, bent volt s máris vad vágtá ba kezdett. A fasza tövénél levõ hatalmas csomó t is mindig belém t mte, de cseppet sem bántam.
Teljesen más volt a farka, mint ahá nnyal ez idáig dolgom volt. Teljesesen szétfesz tette és kitöltö tte a puncimat, és mikor bennem volt nagyszerûen ingerelte a hü velyem falán azt a helyet, amit G- pontnak neveznek, é s ez fergeteges orgazmust okozott. Nagyon jó érzés volt az is, ahogy a kisajkaimat ingerelte és a csiklómat dö rzsizte miközben a hüvelyemben tombolt.
Max irtózatos álló képességgel és kitartással rendelkezett és nemi vágya nemhogy csökkent volna, hanem egyre fokozó dott. Általában le kellett állítanom, miután a nyelvétõ l eléveztem és utá na háromszor-né gyszer "ellá tta a bajomat". Mindig belém lõtte a spermáját, és miután kiszállt belõlem, egy kéztö rlõvel fogtam fel a hüvelyembõl kiöml kutyaondót.
Annyira szétfeszí tett, hogy a hü velyem és a szemé rmem mindig csak lassan zárult ö ssze, miután kihú zta a drága szerszá mát belõlem. Dugás után mindig nyalni akarta a piná mat, de általában nem engedtem neki, mert ez már több volt, mint amit ké pes lettem volna elviselni egy maratoni baszás utá n. Pihenni akartam, zuhanyozni, majd egy jót reggelizni. Persze minden reggel sétálni is elvittem. Utána õ lefeküdt, pihent én pedig el kezdtem dolgozni.
Napközben általá ban minden közeledé sét elutasítottam, de néha mikor a computerem elõtt ü ltem hagytam, hogy orrát a puncimhoz nyomja, sõt néha kinyalt, majd meg is kefélt. Azért mikor engedé keny voltam, kicsit bántam, mert fá radtan kevesebbet tudtam dolgozni, ezé rt muszáj volt magam ilyenkor megtartóztatni. A szexet lekorlá toztam reggelre és estére. Jó pár kliensem, akikkel találkozni szoktam személyesen is, dicsértek, hogy jól nézek ki és hogy jó színem van. Azt válaszoltam nekik, hogy Max edzé sben tart, mivel rengeteget sétá ltatom. Pedig, ha tudnák, hogy milyen edzé seket tartunk!
Esténként általá ban két-három alkalommal dugunk Maxszel. Mindig kész kielég teni. Annyiszor kinyalta a puncimat, ahányszor csak élvezni akartam, képes volt felállítani a fark t közvetlen az utá n is, hogy óriási fasza egy perce csillapította az é n mohó pinám feneketlen étvágyá t. Csak elképzelni tudtam, hogy Karent milyen sokszor megkefélhette. Úgy gondoltam, hogy az újdonság vará zsa azért egy idõ után megkopik, de ez alatt a hét alatt én biztosan nem fogok ráunni.
Karen hazatérte elõ tti nap öt alkalommal nyalta ki a puncimat és né gyszer kefélt meg. Elnyûtt voltam utá na, és a puncikám másnap fájt is egy kicsit, ennek ellené re reggel utoljára egy óriásit kefé ltünk.
Délután, mikor Karen átjött érte, én már teljesen kielégült voltam.
Torte-NET


Home Site Map my.TagTag

Terms of Use
TagTag.com