TagTag pledge: Help us build secure and private social network

tagtag.com/selymiszex

26 éves vagyok. Korán mentem fé rjhez, a férjem 21 vvel idösebb ná lam, és nagyon prü d. Talán még soha nem látott meztelenül, és én se öt. Nálunk a szex este sötétben egész egyszerüen zajlik. Ö volt az elsö, é s eddig az egyetlen férfi az életemben. Fiatalon még talán az tetszett, hogy nem akart mindená ron megdugni, mint a korombeli fiúk. Igy hát 26 éves koromra, még csak nem is láttam meztelen férfit. Ezt azért irom le, hogy érthetöbb legyen a törté netem. Kb. egy éve történt, egy szombati napon. Soha nem fogom elfelejteni. Meleg nyári délutá n volt. A férjem szokása szerint pecázni ment, és csak vasá rnap estére szokott hazajönni. Szóval egyedül voltam a kiskutyá mmal. Ebéd után lezuhanyoztam, és kifeküdtem a teraszon a délutá ni napra napozni. Persze meztelenül. Kicsit elszunditottam, és arra riadtam fel, hogy a kutya ugat, é s berohan a szobába. Felnéztem, és ott llt a szomszéd srá c a szobában. - Át szokott jönni a férjemmel számit gépes programokat cserélni- Nem zá rtam be a bejárati ajtót (hála istennek) és nem hallottam a kopogás t, ezért jött be. Fölkaptam a fürd lepedöt magam kör tekertem, és zavartan mentem be. Ö is zavartan állt, kérdezte, hol a fé rjem, és bocsá natot kért a zavará sért és menni akart. És akkor én, nem is tudom hogyan, mié rt? Megkérdeztem nem akar inni velem valamit? Még mindig zavartan, elfogadta az invitálást, de a szeme már perzselt. Odaléptem a bá rszekrényhez, felny ltam a whiskis ü vegért, és akkor,- - kioldódott a fü rdölepedö, lehullott, ott á lltam meztelenül, kezemben, az üveg... Azt éreztem, hogy h tulról átölel, megmarkolja a mellemet, és a keze villámgyorsan siklott a combjaim k zé. Elállt a lé legzetem, kicsit megpróbáltam ellenkezni, de nem volt megállás. Megforditott, szájá t a számra tapasztotta, kezé vel megmarkolta a pinámat, és lassan benyomta az ujját. Teljesen elvesztettem az uralkodást magamon. Lassan lecsúszott, fejét belefúrta a lábaim közé, és elkezdett nyalni. Szivta a csiklómat, ujjai benn jártak m lyen a barlangomban. Testem remegett, nem birtam állni tová bb, lerogytam a fotelbe. Ekkor nyakába vette a combjaimat, a boká mat szétfeszitette, és vadul nyalt, nyelvét mélyen bedugta a pinámba, aztán az ujjait mik zben szivta a csikl mat. Sorba éltem át olyan orgazmusokat, mint még soha. Folyt a szerelem nedvem, amit Ö szü rcsölt, és egyre jobban beindult. Nem gyöztem betelni a gyönyörrel, vadul járt a seggem, nagyokat sikitottam, amitöl még jobban begerjedt. Nem is tudom hányat élveztem a szájá ba, de teljesen kifá radtam, és akkor... jujj ha most rá gondolok megint csurog a pinám. Fölállt, és ott meredt elöttem a hatalmas fasza. El sem tudtam ké pzelni ekkorát, igaz még más milyet se láttam. Legalább 25 cm hosszú és nagyon vastag. Megfogta a bokámat, szétfeszitett, és már éreztem is a hatalmas dorongot ahogy tülekedett a kis pinámba. Hatalmas volt, kicsit fájt, de má moros érzés volt ahogy egyre mé lyebben, és mé lyebben hatolt belé m. Aztán visszahúzta, és megint vissza. Sikitottam, de erre még jobban baszott. Egyre ütemesebben j rt bennem a hatalmas löcs. Karmoltam a hátát, Ö beletúrt a hajamba, és vadul baszott. Hatalmas löké sekkel vette birtokba az éhesen tátongó pinámat. Gyönyörrel töltö tt el, ahogy a hatalmas fasz feszitette a piná mat. Járt bennem mint a dugattyú, nem is tudom észnél voltam-e. Sikitottam, elvesztettem minden kontrollt, csak a ké j értése töltött el. Nem tudom meddig tartott, de sokáig. Teljesen ki voltam, a pinám úgy megbaszva, mint még soha! És aztán jö tt a következö meglepetés! Kihú zta a fantasztikusan meredö faszát, belemarkolt a hajamba, elkezdte verni a számhoz, majd egy kemény mozdulattal belenyomta a számba. Azt se tudtam élek vagy halok. Acélosan fogta a fejem, és a tokomra nyomta. Teljesen elernyedtem, Ö pedig ütemesen baszta a számat. (soha nem volt eddig fasz a számba, de egyre jobb érzés volt) Automatikusan körbefontan ajkaimmal a nagy dorongot, és á tadtam magam az új rzésnek. A Laci (mondtam má r? igy hivják) pedig egyre kemé nyebben verte bele a számba, mig tele nem spriccelt. Folyt a szám szélé n a meleg geci, mig a nagyját nyeltem, nyeltem, hörögtem a vadul spriccelö fasz pedig csak ontotta a meleg gecit. Mikor kipumpálta az utolsó cseppet is, lazult a fogása a fejemen, a kezével, verte még a szá mhoz, aztán nagy tenyerével szé tkente az arcomon, a mellemen, a hasamon a kifolyt gecit. Nem is tudom miért, de földöntúli boldogságot é reztem. A pinám lüktetett, a számban éreztem a geci számomra új izét, a Laci pedig kezét a mellemen pihentetve, vé gtelen gyengédsé ggel simogatott. Csodás volt! Nem tudom leirni milyen fantasztikus érzés volt. A Laci erös teste (magas, 189 cm) ernyedten feküdt mellettem, a farka m g igy is izgatóan simult a combján. Én kezdtem magamhoz térni elö ször. Izgalommal gondoltam végig a törté nteket, és egyre jobban kivántam ú jból a farkát a sz mba venni. Óvatosan lecsú sztam, és elkezdtem csókolgatni a pihen rudat. Hátra húztam a bö rt rajta, és bevettem a számba, megremegett. Elkezdtem szopogatni, elöbb csak lassan aztán egyre mé lyebben. Élveztem, ahogy dagadt a számba. Nem kellett sokáig várni megint á gaskodott a gyönyö rü fasz! Két kezembe vettem és megpróbáltam leereszteni a torkomra, nagyon é lveztem, és szoptam nyaltam. A Laci simogatta a h tamat, és néha megemelte a fenekét, hogy jobban benyomja a számba. Azt hiszem megint kivántam a gecijét nyelni, de átö lelte a derekamat, megforditott, négyk zlábra állitott, s hátulról hatolt bele a már igencsak nedves pinámba. Erösen markolta a csipömet, és baszott. Újból járt bennem a hatalmas fasz. Elöbb csak lassan aztán mindig vadabbul. Beleharapott a nyakamba, amitöl rö gtön elélveztem. Megérezte a meleg szerelem nedvet ami elöntötte a zacskó ját, erre még vadabbul baszott, hö rgött, és éreztem ahogy spricceli tele a pinámat. Cuppogott a geci ö sszekeveredve a piná mból spriccelö ned vel. Megint hatalmasakat é lveztem! Mikor lankadni kezdett a farka át akarta csusszantani a popsimba, de azt nem engedtem. (egyenlöre, mert az ta már azon is tú l vagyok) Akkor elé m ült és lehúzta a fejemet (nem is kellett nagyon hú zni, mert kivántam a számba érezni) é s szopatott. Élvezettel szopogattam, nyalogattam hosszá ba széltébe a lankadó faszt. Nagyon élveztem. Tetszett az új élm ny, hogy fasz van a számba. Addig ügyeskedtem, mig egy adag gecit sikerült még kifejnem, amit utols cseppig lenyeltem. Felfedeztem, hogy szeretem a gecit! É lvezem ahogy elönti a számat. Ez volt a beavatá som elsö menete. Spontán jött, és fantasztikus volt. Azóta még sok mindenen átestem. Popsim, party, és rengeteg szopás. Remélem Nektek is ö römet szereztem a számomra fantasztikus élmé nnyel. Szóval ott hagytam abba, hogy megizleltem a geci izét, ami valami fantasztikus új, é s csodás érzéssel töltött el. Az elkövetkezö napokban állandóan a Laci faszára gondoltam. Alig vártam, hogy ú jból alkalmam legyen érezni a meleg fanyar izt a számba. Sajnos a férjem á llandóan otthon volt, igy csak á lmodozni tudtam. Remegett a testem, a pinám tüzesen é gett. Ha a Lacira gondoltam, ami nagyon gyakran elö fordult, elöntötte a pinámat a forrós g, és lucskosra nedvesedtem. Amikor a férjem kö zeledett hozzám, majdnem fölkacagtam. A kis farkát belé mtolta a sötétben, és két húzás utá n már kész is volt. Nagyon nevetséges volt, de nem akartam kimutatni. Úgy csináltam, mint eddig mindig. Közben a Laci hatalmas faszára gondoltam, igy olyan lucskos volt a piná m, hogy nem is nagyon éreztem a bennem munkálkodó kis farkat. Az igazsághoz tartozik, hogy megpr báltam számba venni a férjem fasz t is, de úgy ellö kött mintha meg akarnám enni. Igy aztán már szinte örjöngve kivántam a Laci gecijét. Egyik délután a fé rjem telefonált, hogy csak éjfél ut n jön haza, mert ü zletfelei külföldi vendégeket visznek Szentendrére vacsor zni és Öt is meghivták. Majdnem sikitottam ö römömben. Itt az alkalom! Sajnos a Laci nem volt otthon, és a mobilja is ki volt kapcsolva. Majdnem megörü ltem! Ha most nem tudom elérni, megö rülök! Nem birom ki! Teljesen magamba roskadtam. Aztán megláttam, hogy kigyullad a lá mpa a szobájában. Vártam vagy fél ó rát hátha hiv, de mivel nem tette, há t föladtam minden b szkeségemet és á tmentem. Ott ült a számitó gép mellett, és chatelt valakivel. Mint kiderült, volt egy szeretöje a chaten. Teljesen be volt indulva, és ahogy beleolvastam, a csaj is nagyon szenvedé lyesen irt. Már majdnem basztak a neten. Laci meg volt fürö dve, csak a köntö se volt rajta, alatta meztelen, és a farka keményen á llt. Nem birtam magammal, szétnyitottam a kö ntöst, lekuporodtam, és mohón szopni kezdtem a rég á hitott faszát. Ö egyre mé lyebbeket sóhajtott, a billentyüt egyre gyorsabban ütötte, a seggét emelgette, néha megmarkolta a hajamat, és ráhú zta a számat a fasz ra, aztán egyszerre elöntött a forró geci. Hatalmas adagot lö vellt a számba. Folyt a szám szélé n, nyeltem, és hatalmas orgazmusom volt. A pinám lucskosan tocsogott. A Laci orditott, mint egy oroszlán, megmarkolta a fejemet, és a még mindig hatalmas fasz val keményen baszta számat ,a maradék gecit is kipumpálva. Közben újból elé lveztem. Vadul baszta a szá mat és közben üvö ltött, hogy: " Szopjál te kis kurva, nyeld a gecit, szétbaszom a szá dat!", meg ilyeneket. Teljesen bevadult, k t kézzel markolt a hajamba, és úgy sz jba baszott, hogy teljesen kiütötte magát, meg engem is. Kis szünet után rá néztem a chatre, é s láttam, hogy a csaj is elélvezett. Szuper volt. Én is beszéltem a csajjal, elmeséltem mi történt, és megbeszéltük, hogy legközelebb együtt élvezünk a neten. Aztán, mivel még csak 3/4 11 volt bementünk a szobá ba és folytattuk. Nem birtam magammal. Teljesen be voltam vadulva. A Laci észre is vette, és kezelé sbe vett. Hanyattfektetett, lehúzta a maradék ruhát is rólam, sz thúzta a pinámat, és benyalt. Megremegtem, teljesen szét tettem a lábam amennyire csak birtam, és átadtam magam a gyönyörnek. Mélyen bedugta a nyelvét a lucskos pinámba, szivta, szopogatta a csikló mat, közbe ujjazott. Tele élveztem a szá ját, amit látható an Ö is élvezett, mert szürcsölte é s egyre jobban bevadult. Széthúzta a popsimat, és belenyalt a lukamba. Jujj, felállt a szö r a hátamon. Kicsit bedugta az ujját a popsim lyuk ba. Bizarr érzés volt, miközben szivta a csiklómat, és megint elé lveztem.(ez volt a bemelegités, mint k söbb bebizonyosodott, amikor is a kö vetkezö alkalommal birtokba vette a szü z popsimat.) Aztá n föltérdelt, megfogta a bokámat, szétfeszitett, és belém hatolt. Fölsikitottam, kicsit fájt, de nagyon élveztem. Úgy látszik, a sikitás még jobban bevaditotta, mert egyre vadabbul baszott. Én meg sikitottam, dobáltam a seggemet, és hatalmasakat é lveztem. Fölnyomta a combjaimat a nyakamba, és teljesen belém nyomta a hatalmas faszát. A méhemben éreztem. Hát mit mondjak? Ú gy megbaszott megint, hogy elhagyott minden eröm és nem is tudom hányszor é lveztem egymásután. Folyt a meleg geci a seggem partján, és tocsogott a pinámba. Megint teljesen ké sz voltam. Nem is tudom hogy mentem haza (sajnos). Szerencsére még nem volt otthon a fé rjem. Beálltam a zuhany alá, és engedtem magamra a forró vizet. Nem is tudom mikor j tt haza a Pali(fé rjem),mert boldog á lomba szenderültem. Három nappal kés bb délelött hivott a Laci. Otthon volt és ké rte jöjjek át mert nagyon kiván. Elöntött a forrós g, és persze, hogy mentem! Tudtam, hogy most sok idönk lesz, és ilyen még ú gyse fordult elö, hogy a délelöttöt szeretkezéssel tö ltsem. Forró szenvedélyes csókkal fogadott. Fölhúzta a póló mat, beletúrta a fejét a melleim kö zé, szopogatta a keményen meredö bimbóimat, és dics rte a testemet. Azt mondta, hogy fantasztikus nö vagyok, és nagyon kiván. Mesélt rólam a bar tainak és teljesen be vannak gerjedve r m szeretnének megismerni.(mi lett ebböl?) Nagyon kedves volt. Lassan levetkö ztetett, messzebbre ment és nézte a testemet, dicsérte a melleimet, a fenekemet, a hosszú dús vörös hajamat. Közben odajött, cs kolgatta végig a testemet. A nyelvével vé gignyalta a hátamat, le a popsimig. Remegtem a vágytól, a gyönyörtöl. Ö pedig csak ké nyeztetett. Azt mondta, engedjem el magam, és össze- vissza csókolt. Nyalta a hátamat, a combomat, a popsimat. Nagyon jó volt. Aztán egyre hevesebbek lettek a mozdulatai. Egyre jobban ölelt. Négykézlábra á llitott, és hátulr l nyalta a pinámat, közben az ujjai, hol a puncimba, hol a popsimba jártak. Már én is teljesen izgalmi állapotba voltam. Élveztem, ahogy há tulról dugta a nyelvét a kelyhembe. Spriccelt is a szerelem nedve belö lem. Akkor a Laci fölü ltetett, erösen megmarkolta a fejemet, és odanyú jtotta a rúdját. Nem kellett biztatni. Mohón vetettem rá magam, és engedtem, amilyen mélyen csak tudtam a torkomra. De bármennyire igyekeztem egy marok mindig kimaradt. A Laci megint egyre jobban beindult. Keményen belemarkolt a hajamba, és baszta a számat. Egyre ütemesebben. Néha kihúzta, és verte a számhoz, az arcomhoz, a nyakamhoz, aztán megint beleverte a számba. Mit ne mondjak nagyon élveztem. Aztán egyszer csak éreztem hogy egyre jobban pulzál a hatalmas fasz majd egy erös szoritás s belespriccelt a torkomra. Ó nyeltem, ahogy tudtam, de kifolyt a szám szélén, le a melleimre. A Laci hatalmasat orditott, mint egy oroszlán, és a maradékot keményen belebaszta a számba. Persze közben szá mtalan orgazmusom volt. Megint konstatáltam, hogy imádom a gecit, és teljesen begerjedek a fanyar, olyan keserü mandula izétöl. Boldogsággal töltö tt el, amikor lá ttam, hogy teljesen kiélvezte magát. Kis pihenö és kajá lás után jött a folytatás. Még elmesélem hogy mi történt. Kajálás után megint egymásnak estünk. Nyalás, szopás, minden volt. Megint teljesen szé tnyalt, tocsogott a pinám. Teljesen elhagyott az eröm, mikor is megint hanyatt fekü dtem, a combjaim teljesen a nyakamba nyomva, a kemény fasz már vagy húsz perce baszta a piná mat, mikor még jobban fölnyomta a combomat, lökött m g néhány hatalmasat, aztán lassan kihúzta é s?egy lyukkal lejjebb lassan a sikamlós szé tfeszitett popsimba nyomta. Ki akartam ugrani, de nem tudtam. Lassan ki-be, ki-be, ki-be, egyre mé lyebben baszta a szü z kis seggemet. Az elsö meglepetés után kezdtem é lvezni a dolgot. Észre is vette és most már ütemesen baszta a seggemet. Kis idö után é reztem, hogy a meleg geci folyik belém. Ekkor a Laci még jobban rákapcsolt é s a már kicsit lankadó faszával j l megbaszta a popó mat. Hát igy esett a popsim szüzességé nek elvesztése. Ha ez is tetszett, akkor van még egy sztorim, amikor partyba vittek.Eltelt a nyá r, az ösz mióta a Lacival összejö ttem. Minden lehetöséget kihasználtam, hogy rezzem a hatalmas szerszámát. Néha elég nehéz volt szabaddá tenni magam, máskor meg Ö volt elfoglalva (nem én voltam az egyetlen nála). Azért sok mindenen testem. Sok élvezetben volt részem. Teljesen megvá ltozott az életem. Olyan világ tá rult föl elöttem, amiröl azelött nem is álmodtam. Igazából fö lfedeztem a testemet, fölfedeztem, mennyire érzéki vagyok. Ja és még egy, fö lfedeztem azt is, hogy igazából az tetszik, ha elengedhetem magam, s hogy is mondjam, ha használnak. Ami azt jelenti, hogy élvezem, ha tá rgya vagyok a szexuá lis játéknak. Persze azért é reznem kell, hogy van határ. A Laci nagyon jó szeretö. Van amikor nem gyöz babusgatni, simogatni, máskor pedig vad mint egy oroszlán (nekem ez tetszik igazán ),kü lönösen akkor vadul be, ha sikitok. Ilyenkor kitör a vad oroszlán. Ilyenkor kitör a vad oroszlán. Mindent kimond, ilyenkor minden vagyok (szuka, szopó s ribanc, szé tbaszom a pinádat, nyeld a gecit stb.) Töle tanultam a dolgok nevén nevezé sét. Én ezt az oldalát szeretem igazán, ilyenkor teljesen elengedem magam, azt tesz velem amit csak akar. Juj teljesen be nedvesedtem. Megtanultam masztizni, és azt, hogy milyen élvezet, ha néznek közben. Megtanultam, hogy milyen izgalmas bugyi nélkül já rni, különösen szoknyába, és még izgalmasabb, ha é szre is veszik pl. egy fogadáson, ahol mindenki ki van ölt zve, és úgy hajolok le, vagy ú gy ülök le -persze véletlenül - hogy kivillanjon a popsim. Na ilyenkor kezdö dik a férfiak kö zeledése. Én meg jókat szó rakozok. Csak néha nagyon kell vigyáznom, ha nagyon benedvesedek, nehogy lefolyjon a combomon a szoknya alá. Hát ez lett a tudatlan, szende kislányból. Szeretném elmesé lni amikor partiba keféltek, de közbe eszembe jut még egy eset, ami kora ö sszel történt. Van egy barátnöm az Ildi. A férjeink gyakran együtt járnak pecá zni, és ilyenkor vagy én megyek át aludni hozzá, má skor pedig Ö jön. Az Ildi is hasonló cipöben járt mint n. Amikor meséltem neki Laciról, nem akarta elhinni. Meséltem, hogy kapott el elöször, és mit is éreztem. Egy idö után é szrevettem, hogy egyre többször faggat, hogy mi volt, hogy volt. Na gondoltam meglepem. - A Laci sokszor mes lt arról, milyen izgalmas többesben - a Lacit is és az Ildit is. Egy alkalommal tudtam, hogy a fé rjeink három napra elmennek a Tiszára. Megbeszéltük az Ildivel, hogy nálam fog aludni. A férjeink örü ltek, ha ilyenkor együtt vagyunk. Ügyeskedtem a Lacin l is, hogy á tmegyek hozzá, és vacsorázzunk együ tt. - nagyon jókat tud fözni - aztán meg ot maradok és... Mikor az Ildinek elmondtam, hogy este milyen programunk lesz, nem akart jö nni. Azt mondta, hogy nem akar zavarni, és mit is szólna a Laci. Na a lényeg, hogy persze addig gyözkö dtem ameddig rá á llt a dologra. Ja és még elfelejtem. A Lacival azt beszé ltük meg, hogy kiö ltözünk a vacsorá hoz. Igy az Ildivel szé pen felöltözve - persze rajtam nem volt bugyi - átment nk, úgy este nyolc felé. Hát a Laci meg se tudott szólalni. Az Ildi alacsony (158) jó húsos, sz ke vastag combja van. Láttam, hogy a Laci végigmérte. Puszi, puszi bemutattam az Ildit, kérdeztem nem baj hogy velem jött? Kö zbe odasúgtam: meglepetés. Persze, hogy nem volt baj. Mindjárt ittunk is a megismerkedésre egy pezsgöt, és ké szültünk a vacsorá hoz. Nagyon finom vörö sboros mártás, szarvascomb, krokett volt a fömenü. Vacsora közben oldódott a hangulat, fogyott a vörö sbor, úgyhogy a vacsora végére egé szen belejött az Ildi is. Segitettünk leszedni az asztalt, közbe a Laci há tulról átölelt, felhúzta a szoknyá mat, és megmarkolta a puncimat. Nagyot sikitottam, persze jól esett. Megkérdezte az Ildit, hogy neki milyen a puncija? Belepirult nem tudott mit vá laszolni. Ekkor én - a keritö - odaléptem hozzá és felhúztam a szoknyáját. Fehér tanga volt rajta és kilá tszott a szöke bozontja. A Laci lehúzta ró la, és kicsit hátr bb lépett. Dicsérte, hogy milyen formás. Az Ildi el akarta takarni magát a szoknyájával, de lerántottam róla. A Laci megmarkolta a fenekét, felemelte, rátette az asztalra, és belenyalt a pin jába. Az Ildi felsikitott, le akart szállni az asztalról, de már késö volt. A Laci erösen markolta a fenekét, és egyre jobban beletúrta a fejét a lábai közé. Az Ildi elernyedt nem tiltakozott már, hagyta magát, és nagy sikitások kö zepette élvezett. (nem tudta, hogy a Lacit ez izgatja a legjobban) a Laci pedig egyre vadabbul nyalta, szürcsölte a lucskos pinát. Közben én lehú ztam a Laci nadrágj t, és a szájammal kezelésbe vettem a meredö szerszámot. Szoptam, szivtam, kö zben hallottam az Ildi sikolyait, elé lveztem. Mikor már majdnem spriccelt a számba, kihúzta - juj de mé rges voltam - felemelte az Ildit az ölébe és á llva ráhúzta a faszára. Az Ildi hörgött sikitott, de erre a Laci teljesen beindult. Lefektette a szö nyegre, és úgy megbaszta, valószin leg úgy mint engem elöször (na és az ta még többször) Az Ildi nyöszörgö tt, élvezett, egyszer csak a geci kezdett kifolyni a segge partján - kö zben én kezelésbe vettem magam, és velük élveztem - Laci nagy orditások közepette élvezte tele a barátnöm pináját. Mikor kihúzta a gecitöl és a szerelem nedvétöl csöpögö farkát, odatérdelt az Ildi fejéhez, és belenyomta a szájá ba. Nem volt ellenállá s, úgy láttam szopta rendesen. Közbe én is nagyokat élveztem. Persze aztán én is megkaptam a ré szemet. Folyt a geci nekem is a combomon, a szá mon. Szokás szerint nagyon meg lettem baszva. Aztán minden jött. Szoptuk együtt a dr ga rudat, nyeltük a gecit versenyezve. Volt úgy hogy engem baszott, közbe az Ildit nyalta, meg forditva. Vagy lehajoltunk, é s hol az én piná mba, hol az Ildijé be járt a fasza. Szóval nagy orgia kerekedett. Mikor elernyedve fek dtünk odabújtam, s megkérdeztem a Lacit "jó volt a meglepetés?" Nevetve megölelt, megcsókolt, és azt mondta, hogy majd mé g viszonozza. Reggel az Ildi volt a frissebb. Rávetette magát a még félálomba lé vö szeretömre. Addig szopta, mig ú jból begerjesztette. Persze az lett a vé ge, hogy megint szé t lett baszva a piná ja. Nem tudott betelni vele. (nem is csodálom) Mikor délután hazamentünk, nem gy zött hálálkodni, hogy belevittem az orgiába, és megigé rtette, hogy legkö zelebb nem hagyom ki. Persze volt még ennek is folytatása. Ez jutott eszembe mikor belekezdtem a tervezett történet megirásába. Ez már farsang idej n történt. A szilvesztert sajnos nem tudtuk együtt tölteni, é s az év elején is csak néha sikerült néhány órát inká bb csak délelött ö sszebújnunk. Aztán eljött a nap. A férjemnek négy napra külföldre kellett utaznia. Majdnem fö lsikitottam örömö mben amikor elmondta. Hivott, hogy menjek vele, de én már lelki szemeimmel a Laci faszára gondoltam, és valami kifogással kibújtam a kérése elöl. Persze alig vártam, hogy elmondjam a Lacinak, és remegtem, hogy vele tölthessem ezt a né gy napot. Nem mondta rögtön, hogy rá ér, de én nagyon reménykedtem. Aztán kb. egy héttel elötte, azt mondta, hogy leutazunk Szegedre, bemutat a bará tainak. Végtelen boldogság öntött el. Sohase fogom elfelejteni, egy keddi nap délután találkoztunk, és kocsival mentünk Szegedre. Nagyon be voltam indulva. Menetközben lehú ztam a sliccét, és számba vettem a farkát. Már majdnem spriccelt, amikor ellökött, eltette a faszát, és azt mondta, hogy legyek türelemmel, mert ma Ö akar meglepetést nekem. Nagyon kivántam a gecit a számba é rezni, de nem tehettem mást. Megérkeztünk egy gyönyörü házhoz. A Laci kulccsal nyitotta az ajtót, s teljesen otthonos volt. Megmutatta a konyh t, a fürdöszobát, majd egy hatalmas nappaliba mentünk. Égett a tüz a kandallóban, puha á llatbörök voltak a padlón. Ittunk egy sherryt, ettünk néhány szendvicset. Aztán elküldött zuhanyozni. Mire visszajöttem addigra Ö is lezuhanyozott (késö bb tudtam meg, hogy az emeleten) rám adott egy hosszú pó lót, ami alig takarta a pinámat. Halk andalitó zene szólt, a szobában félhomály volt. Átölelt, szorosan magához húzott, é s azt mondta, hogy most az Ö meglepeté se jön. Leültetett a kerevetre, elövett egy kendöt, bekötö tte a szememet és azt mondta, hogy maradjak itt, és ak rmi történik nem szólhatok egy szót sem, és a kezeimet magam mellett kell tartanom, semmit nem foghatok meg amig Ö nem szól. Megigértem, és izgatottan vártam mi is a meglepetés. Eltelt legalább tiz perc, és csak a zen t hallottam. Már teljesen elernyedtem. És akkor! Valaki megmarkolta a fejemet (hogy jött be? Nem is hallottam) és egy kemény vastag faszt nyomott a számba. (nem a Laci volt azt rögtön megé reztem) Nagyon hatá rozott volt, ú gyhogy ha akartam volna (de nem akartam) se tudtam volna kitérni. Megmarkolta a hajamat, és a torkomra nyomta a vastag dorongot. Kicsit fuldokoltam a meglepetéstöl, de aztán tudtam, mit kell tennem. Szoptam, de nem nagyon hagyott, hanem nagy löké sekkel baszta a szá mat, néha kihúzta verte a számat, majd újból benyomta a torkomra. Élveztem a keménys gét és a hatá rozottságát Aztán egyszer csak, kihú zta a faszát, elengedett, és csö nd lett megint. Néhány perc mú lva megint éreztem ugyanazt. Kemény marok szoritotta a fejemet, és a fasz ki-be já rt a számba. Egyre jobban é lveztem, a pinám tocsogott. A Combjaimat ö sszeszoritottam, és élveztem a szám baszását, amikor megéreztem a fasz pulzálását, és nem sokkal késöbb mint a gejzir úgy t rt ki a geci. Elöntötte a torkomat, nyeltem, de kicsordult a szá mon. Éreztem, hogy folyik le a nyakamon a mellemre. Még vagy öt percig baszta a számat, kipumpálva minden csöppjét, amit én nagy buzgalommal nyaltam. Közben hatalmas orgazmusom volt. Kivette a faszát, v gig törölte a szá mat vele, majd otthagyott. Magamhoz akartam nyú lni, de mivel megigé rtem, hogy nem haszn lom a kezem, nem tettem. Remegett a testem. A geci ize ott volt a számba (más ize volt mint a Lacié nak) élveztem az iz t. Kicsit hátradöltem, neki támaszkodva a támlának. Éppen ellazultam, amikor újabb meglepetés ért. Valaki (azt hittem a Laci) fölemelte a l bamat, szé tfeszitette a combomat, és nagy fasz tódult a tocsogó pinámba. Tövig fölnyomta, k zbe hanyatt fektetett a divá nyon, és jujjjjjjjjj. Megmarkolta a fenekemet, és baszott. Ki-be húzta a hatalmas faszát. Teljesen kitöltö tte a pinámat. Sikitottam, é lveztem egymásután. Ö pedig egyre vadabbul baszott, elengedte a seggemet, megfogta a boká imat, szétfeszitett és teljesen belém hatolt. Sikitottam, ami még vadabbá tette. Nagyot vert a seggemre, és tele spriccelte a piná mat. Nagyot hörgött vad ütembe baszott, teljesen elernyedtem. Nem tudom hány orgazmusom volt, de nagyon sok. Folyt a meleg geci a seggem lukába. Aztán otthagyott megint csönd vett k rül. Nem is bántam, mert teljesen elernyedve feküdtem. De most jött a java. Valaki ráült a mellemre, megint belemarkolt a hajamba, és szájba baszott. Nem mesélem, mert csak ismételni tudn m amit éreztem. Nagyon vadul baszta a számat, és rengeteg gecit nyeltem. Éppen amikor a szá m tele volt és alig tudtam nyelni, akkor megint egy fasz tü lekedett a pinámba, és valami fantasztikus vadsá ggal kezdett baszni. Mire a szám fö lszabadult, addigra megint tele volt a pinám. Valaki oldalról fogta a lábamat, a másik pedig eddig soha nem érzett ü tembe baszott. Már teljesen elernyedtem. A szám tele volt gecivel, a pinám izzott, már fájt, de nem hagyta abba nagyon megbaszott, rengeteg gecit pumpá lt belém, mert é reztem, ahogy a seggemen folyik vé gig a geci, és a pinám is tele volt. Már azt se tudtam é lek vagy halok, de nem volt vége. Kis csend után, valaki megfogott, fö ltérdeltetett, nekinyomott a kerevet támlájá nak, akkor a másik oldalon megmarkoltá k a fejemet, és megint egy fasz nyomult a számba, h tulról pedig a pin mat baszta egy fasz. Csodás érzés volt. Teljesen ki voltam szolgáltatva, és k t fasz baszott egyszerre. Az egyik a számat, a másik a pinámat. Néha éreztem, ahogy hátulról nagyokat vernek a seggemre, ilyenkor f lsikitottam volna, ha a szám nem lett volna tele. Elölröl teljesen kitöltötte a fasz a számat. Nyeltem a gecit, de igy is kicsordult a számon. Remegett a testem a folyamatos orgazmust l Aztán újra elö ntötte a számat a geci, gépiesen szü rcsöltem, nyeltem. Közbe a pinám is csúszósabb lett, mert meleg geci önt tte el. Nem tudtam már mi t rténik. Lecsúsztam, és majdnem elaludtam, mikor erös karok felemeltek mint egy kisbabát, és bevittek a fürdö szobába, belefektettek a kád meleg vizbe, és finoman bedörzsölt k a testemet valami mentolos olajjal. Éreztem ahogy a testem felfrissül. Akkor aki behozott otthagyott. Levettem a kendöt, élveztem a meleg vizet. Lefürödtem, lezuhanyoztam hideg, aztán forró vizzel, hogy felfrissüljek. Megmostam a hajamat is, mert ragadt a gecitöl. Miután mindennel elkészültem, újra frissnek és üdé nek éreztem magam. Találtam egy nagy f rdölepedöt, avval tekertem körbe magam, és kiléptem a fürdöszobából. Kint teljesen söté t volt. Nem láttam semmit. Vissza akartam menni a fürdöszobába, de hátulról átö lelt a Laci, és a nyakamba csókolt. Beleremegett a teljes testem. Hogy tetszett a meglepetés kezdete? Kérdezte. Megfordultam, átö leltem - a testem má r megint izzott - sz jon csókoltam, és azt suttogtam, hogy "csodás volt". Ez csak bevezetö volt, nemsokára jö n az igazi - mondta. Átvezetett a másik szobába, ahol egy nagy kerek asztal tele volt kajával. Az asztal körül há rom srác ült, felö ltözve, ing zakó nyakkendö. Ök a barátaim engedd meg, hogy bemutassam Öket mondta a Laci. Én ott álltam teljesen meztelenül, mert a törülközö már rég leesett r lam. Menj ismerd meg a barátaimat, mondta a Laci. Elindultam a hozzám legközelebbi srá choz. Nyújtottam a kezem, - felém fordult, é s akkor láttam, hogy alul teljesen meztelen. Magához húzott, a kezemet a fél merev faszára húzta, és Gábor vagyok mutatkozott be, megismersz? Mondta, s szájon csókolt, miközben a faszát (ami merevedett) jobban nyomta a kezembe. Kicsit elpirultam, megmarkoltam a mé retes faszt és visszacsókoltam. Mentem a következö höz, és hasonlóan zajlott a bemutatkoz s. Ö András volt. Neki volt az a rendkivül vastag farka. Ö is a kezembe adta, de Ö a mellbimbó mat szivta be. Teljesen libabörös lettem, és a pinám benedvesedett. A harmadik Tibor. Ö volt a legmagasabb (200 cm. fölött) Megölelte a derekamat, belenyú lt a pinámba, má sik kezét lassan lecsúsztatta és belenyomta az ujját a seggembe - rögtö n elélveztem. Ekkor ölbe vett, ketten széttárták a lábamat, és egym s után kinyaltak. Sikitottam, és hatalmasakat é lveztem. Aztán a Laci körbe vezetett és leü ltetett az asztalhoz. (remegett mindenem é s izzott a pinám) Vacsora következett, vörösbor és jobbnál jobb kaják. Nagy asztal volt, kö rbe forgatható, mindenböl vehetett akihez fordult. Közbe persze megindult a duma. "mesélj drága kinek izlett jobban a farka? Tudod ki volt az elsö? Kinek volt a gecije izletesebb? Há nyadik volt a Laci?" meg minden hasonló. Mire végére értü nk a kajának, már nagyon izzott a hangulat. Egy pezsgö pukkant, ittunk, és égett a testünk. A faszok már kemé nyen álltak. A fiúk leszedték az asztalt (rettentö izgató volt a sok kemény farok, már szinte éreztem a pinámba), és most jön az édesség felkiáltással a Tibor fölkapott és az asztal közepére ültetett. Megforgatta az asztalt és amikor megállt a velem szemben ülö Gábor fölállt, hátra dö ntött és széthú zta a nagyajkaimat é s belenyalt a piná mba. Felnyomta a nyelvét, szivta a csiklómat, markolta a seggemet. Hatalmas orgazmusaim voltak, spriccelt a pinám, beteritve az arcát. A többiek hangosan drukkoltak - nyaldd szét, nyúlj be há rom ujjal stb. - add tovább. Igy adtak körbe. Leöntöttek csokolá déval, lenyalták r lam. Szivták a csikló mat, a melleimet, belenyaltak a seggembe, harapdált k a nyakamat, a pin mba rumos meggyet dugtak, és onnan ették, megujjazták a fenekemet. Ugye nem kell mondjam, hogy nagyon élveztem. Folyamatos orgazmusokat éltem t. Mikor éppen az Andr s kezelte a piná mat, a másik oldalon a Laci fölé m hajolt szájon csó kolt, és azt ké rdezte, hogy tetszik a meglepetés? Átö leltem a nyakát - é ppen egy hatalmas orgazmusom volt - é s azt súgtam: " gyere basszál meg. Ekkor Ö fölállt é s azt kérdezte, kinek áll elég kem nyen, mert én már faszt akarok. Az András magához húzott, a másik kettö szé tfeszitette a lá baimat, és az Andrá s vastag tagja kitö ltötte a faszra é hes pinámat. Felsikitottam, és ö römmel éreztem, hogy egyre ü temesebben nyomul a széttárt lábaim k zé. Ez volt a kezdete a második menetnek, ami minden fantáziá mat felülmúlt. A másik oldalon a Laci vett kezelésbe. Verte a számhoz a kemény szerszámjá t, majd a heréit verte a számhoz, vé gül a derekam alá tolt egy kemény pá rnát, há trafeszitette a fejemet és a szá mba nyomta a nagy faszát. A pinámat az Andrá s, a számat a Laci baszta hatalmas lök sekkel, én meg megint sorozatban é lveztem. Mikor mind a két lukamat elöntötte a meleg geci, újbó l hatalmas orgazmust éltem át. Aztán fölkapott a Tibor ráfektetett a kanapé támlájára, megmarkolta a hajamat, és most az ö fasza töltötte ki a számat. A hátulról a Gá bor nagyot vert a seggemre, belemarkolt, szé tfeszitette, -és há t, hogy mondjam, nem tudom másképpen- seggbe baszott, kö zbe hatalmasakat üt tt a fenekemre. Teljesen bevadultak, és úgy basztak elö lröl, hátulról. Most kell egy kis sz netet tartsak, mert teljesen beindultam. Ohhhhh nagyon nagyot masztiztam! (persze eddig is elöfordult már egypárszor) Hol is tartottam? Ja igen! Nagyon beindultak. Olyan vadul basztak, hogy teljesen elernyedtem. A Tibor kihúzta a számból, és telespriccelte az arcomat a hajamat, majd visszanyomta a számba és a maradé kot szopatta le velem, közbe a kezé vel szétkente a gecit az arcomon. A Gábor áttért a pinámra, és abba é lvezett bele. Éreztem, ahogy elö nt a langyos geci. Hatalmas löké sekkel élvezte tele a pinámat. Még éppen, hogy befejezték, a Laci kapott el, ledöntö tt hanyatt a földre, nyakamba nyomta a l baimat és hol a seggemet, hol a piná mat baszta felvá ltva, közben mondta a szokásosat (gyere kis kurvám szé tbaszlak stb), és hatalmasakat hörgö tt amikor teleé lvezte a seggemet. Mikor leszállt ró lam fel se tudtam kelni mert az Andrá s ugrott rám, és ugyanúgy kezdett baszni, mint elöbb a Laci. Hatalmas vastag fasza majdnem szé tfeszitette a seggemet, de é lveztem. Mikor már vagy harmadszor cserélt a pinám és a seggem baszása köz tt, már egész sim n járt benne. Közbe a Tibor és a Gábor is életre kelt. A fejemhez té rdeltek, és felvá ltva baszták a szá mat. Hol mélyen a torkomra nyomták, hol verték a szá mhoz, közbe ök is mondták(nyald édes, kapod a gecit, vedd be tövig stb.) Mikö zben a seggem tele lett löve addig az arcomra spriccelték a gecit amit szé tkentek rajtam, és az ujjaikkal kenték a számba. Mire befejezték alul felül úsztam a gecibe. Kicsit szédelegve á lltam föl. Láttam, hogy a Laci megint eröre kap. Nekem is töltöttek ami nagyon jól esett. Lerogytam egy fotelba és elengedtem magam. A fiúk pezsgöztek, néha rám loccsantottak, hogy el ne aludjak. A hajam ragadt a gecitöl és a pezsg töl. Azt hittem, hogy vé ge a napnak, de té vedtem. A fiúk sorba ültek és azt találták ki hogy versenyezzü nk melyiket tudom gyorsabban leszopni. Nem tudtam kitérni elöle. Eléjük térdeltem s kezdtem a Tiborral. Közbe a többiek biztattak (gyorsabban, mé lyebbre vedd be, szivd, stb.) Mivel m r eléggé ki voltak fejve nem ment könnyen, de vé gül is egy nagy adagot nyeltem. Ezután igy folytattam mind a né gyet. Mire befejeztem megint úsztam a friss gecibe. Persze majdnem mindegyik az elsö spriccet az arcomra engedte, hogy a tö bbiek lássák. A végén meg a hajamba törölték. Ennyi gecit el se tudtam képzelni. A következö menet az volt, hogy abban versenyeztek melyik tud hamarabb a piná mba élvezni. Felfektettek az á gyra, ketten szé tfeszitették a lá baimat, mig a harmadik baszott. A pinám már tejesen ki volt. Az András kezdte, de miután vagy hú sz percig tunkolta a pinámat, és geci sehol, átvett a Gá bor. Ö megforditott és hátulról nyomult be. Ö is hiába nyomott, bár a végén a há tamra spriccelt egy adagot. A Tibor és a Laci eredményesek voltak. Az egyik a hátamra a másik a hasamra engedte maradék spermáját. Azt hittem ki sem birom, annyit basztá k már mindegyik nyilásomat. Kicsit fájt a piná m, de élveztem a dolgot. Tetötöl talpig ú sztam a gecibe. Kis iszogatás és szövegelés után lementünk egy szinttel lejjebb, ahol egy uszoda volt. Jól esett a meleg zuhany alá állni, s lemosni magam. Aztán beugrottam a medencébe, ami rettentöen jól esett. Úszkáltam, aztán sorba jöttek a fiú k is. Beugrottak, hozzám sztak csókolgattak, és dicsérték mindenemet. A Laci átölelt forrón szájon csó kolt és azt ké rdezte: élvezed? Birod még? Én visszacsókoltam, hozzá bújtam, és azt mondtam: talán még egy kicsit, de borzasztóan é lvezem. A többiek is oda- odaúsztak, és mondták: remélem lesz még valami. Hát lett. Mikor kiültünk a partra, lefeküdtü nk a napozó á gyakra, pihentünk, valami nagyon finom koktélt iszogattunk, és átadtuk magunkat a pihené snek. A Laci mellettem fek dt. Magához húzott és csókolgatott, simogatott, aminek az lett az eredmé nye, hogy benedvesedtem, és az Ö farka is egyre nagyobb lett. Egyszer csak hanyattfeküdt, és hivott: gyere kis kurvám, lovagolj meg! Nem kellett nagyon biztatni, fö lpattantam az á gaskodó dorongra. Ö hátra dölt, és biztatott, gyi kis kancám. Emelgettem a fenekemet, és é lveztem látni az arcán, mennyire é lvezi. Ez engem még jobban izgalomba hozott, é s meleg szerelem nedvem elöntötte a farkát, mire Ö megragadta a fenekemet, és gyorsabb vágtára fogott, miközben ö is vadul emelgette a seggét. Hatalmas orditá ssal lövelte tele a pinámat, ami szép lassan visszafolyt a faszára. Gyors vágtával lefejtem az összes gecit. Óriási élvezet volt látni az arcá t, hogy elélvezett. Lecsusszantam a lankadó óriásról, és számba vettem, hogy megtisztogassam, és lenyaljam a saj t nedvemmel keveredett gecit. Persze a többiek sem hagyták ki. Sorba lovagoltam a m sik három faszt is. A Gábor nagy lovagl s után a számba eresztette a magját. Utána még kemé nyen szájba baszott. A Tibor a nyakába emelte a lábaimat, gy lovagoltatott. A fasza felért a mé hemig. A végén fölté rdeltetett és há tulról baszott tele a gecijével. Az András volt az utolsó. Ö egyböl négyké zlábra állitott é s a fenekemet vette kezelésbe. Ö nem cifrázta. Nagyon keményen seggbebaszott. Fölguggolt az á gyra és tövig nyomta. Kicsit fájt, de é lveztem. Aztán kihúzta és megint tövig benyomta. Sikitottam!!!!! Aminek az lett a kö vetkezménye, hogy f lfigyeltek a tö bbiek. A Gábor elém állt megmarkolta a fejemet és kezdte baszni a számat. Amikor az András kilötte a spermájá t, még jobban csú szott és még vadabbul nekiállt kipumpálni az utols csöppet is. Cuppogott a seggem, a szám meg kitö mve. Még az András é ppen kihúzta, a Tibor hátulról má r benne is volt a pinámba. Nagyon jó fasza volt.(kemény, hossz , és sokáig tudott merev maradni) Megszoritotta a derekamat, és lassú ütembe húzta ki- be. Közbe a Gábor egyre vadabb lett. Két kézzel markolta a hajamat, s baszta a számat. Éppen a legmé lyebben volt a torkomba, amikor kil tte az elsö adag spermát.(nagyon szeretem) Hörögtem, de nyeltem az utá na következö adagokat. Elörenyúltam, megfogtam a heréit, és kimassziroztam az utolsó cseppet is. Közbe a Tibor nagyobb ütemre kapcsolt, és amikor üres lett a szám h tulról markolta a hajamat, a másik kezével a kifolyt gecit kente a szá mra közbe iszonyú sebességgel baszott. Nemsokára Ö is bel m élvezett. Folyt a meleg geci a seggembe. Aztán a számba adta a maradék kiszivására. Végül szokása szerint a hajamba tö rölte a faszát. Úúúúúúúú megint ki voltam, de még jött a Laci é s durván leszopatott (talán egy kicsit félté keny volt, mert a Tibort nagyon é lveztem?) persze szoptam, mint a kisangyal, hagytam, hogy elverje a szá mat a faszával, azt n olyan keményen beleverte a számba, hogy tényleg fuldokoltam. Kihúzta, megmarkolta a hajamat és telespriccelte az arcomat. Utána megint a maradékot kiszopatta velem. Átöleltem a seggé t és mohón szoptam. Utána még hasra forditott, belenyú lt a pinámba, és hatalmasakat vert a fenekemre. Jól megujjazott, é s közbe tüz vörö sre vert. Égett a seggem, de nem szóltam (talán élveztem is) aztán ott hagyott és ment zuhanyozni, majd egy fejest ugrott a medencébe. Elterültem, mert nagyon ki voltam. Aztán én is lezuhanyoztam, felmentem a szobába és lefeküdtem. Azon gondolkodtam, hogy vajon haragszik- e rám a Laci. A fiúk még lent iszogattak, hallottam, hogy kidumálnak. Csak foszlányokat hallottam (jó kis szuka, imádja a gecit, jó szük a pinája, holnap is kellene folytatni, el kéne hozni az Orsit (?) is, meg a Tomot?, talán benne lenne, fölültetné nk a lóra, videó, stb) de már majdnem aludtam. Félálomba voltam amikor a Laci mellé m feküdt. Odabújtam hozzá, mint egy kiscica. Csókolgattam, simogattam. Aztán elkapott szorosan ölelt, szenvedélyesen csó kolt, és azt suttogta: talán szerelmes vagyok--- Te kis kurva imá dlak--. Olyan jól esett, majdnem elsirtam magam. Aztán egyre lejjebb csúsztam, bevettem a félkemény farká t, és szopogatva elaludtam a lábai k zött. Ennyi! Persze amig ezeket leirtam nemegyszer élveztem. Nagyon jó volt felidézni. Nem egyszerre irtam. Több napig eltartott, mert nem birtam néha folytatni. Ezért talán hosszú ra sikerült. A második nap élmé nyeit is megirom tal n, de most nem lesz sok idöm. Szóval nagyot aludtam. Reggel ? fél 11 fel ? amikor felé bredtem a Laci nem volt mellettem. Eszembe jutott a tegnapi nap, és borzongás futott á t a testemen, nagyot nyújtóztam és megsimogattam a nedvesedö pinusomat. Jól éreztem magam. Kimentem lezuhanyozni ? nagyon jól esett a meleg vizet csorgatni a testemre ? hajat mostam, teljesen felfrissü ltem. Mire visszamentem a Laci ott volt reggelit hozott, és nagyon kedves volt. Szájon csókolt és azt kérdezte, hogy rzem magam. Remekül mondtam, miközben átö leltem a nyakát és visszacsókoltam. Gyönyörüen sütö tt a nap. Viszonylag meleg is volt. Elmentünk sétálni a Tisza partra, ebé deltünk egy halá szcsárdában. Finom borocskát ittunk, és nagyon j l éreztem magam. A Laci rendkivül el zékeny és kedves volt, felmelegitette a szivemet. Késö délután visszamentünk a lak sba, és lepihentü nk. Kérdezte a Laci, hogy akarok-e maradni még egy é jszakára? Mert este biztos megint nagy orgia lesz. Elmosolyodtam, odabú jtam hozzá, és azt mondtam, ha nem bá nja én még benne lennék. Ok! Mondta, átö lelt és elszunditottunk. Sötét volt, amikor felébredtem, egyedül voltam, és lentröl nagy neveté seket, sikongatást hallottam. Kis idö múlva megszólalt a mobilom. A Laci keresett és mondta, hogy neki el kellett menie valahova, de igyekszik majd vissza addig menjek le a többiekhez ha akarok.(késöbb kiderült, hogy egy másik partyba volt) Nem tudtam mit tegyek, mindenesetre lezuhanyoztam, kicsit leborotvá ltam a puncimat, hogy sima legyen. Éppen visszamentem a szobába amikor a Tibor lépett be, felkapott úgy meztelenül és azt mondta: Te itt bújk lsz amikor éhes faszok meredeznek lenn? Közbe belenyú lt a pinámba, és vitt is lefelé a lé pcsön. Persze nem volt ellenemre. Lenn két új srác volt és egy lány. A lány nálam jó val fiatalabb kb. 19 éves volt, kis mellei voltak szé les csipöje, rövid szöke haja, és egy olyan valamin ült ami ide oda mozgott, néha pedig erösen rezgett. Közben a lány nagyokat sikitott é s látszott, hogy orgazmusai vannak. A Tibor körbevitt bemutatott az ú jaknak, Sanyi majdnem olyan magas volt, mint a Tibor, s hatalmas fasza volt, ekkorát még nem láttam, fölá llt ráhúzta a fejemet, és kicsit benyomta a számba, de a Tibor tovább vitt. A Tamás volt a legfiatalabb alig hú sz éves, neki olyan normál, de nagyon vastag ? vastagabb az Andrásénál ? farka volt. Rögtön el akart venni a Tibortól, de nem adott, hanem odatartotta a pinusomat, nyalni, amit a fiú rögtön ki is használt. Aztán felá llitott az asztalra, és azt kérdezte: mit szóltok hozzá? Ki akarja elsönek? Közbe a kezembe adott egy pohár pezsgöt. Nagy röhögés kezd dött összevissza dumáltak a tegnapi srácok ecsetelték, hogy melyik lukam milyen volt, hogy nyelem a gecit, milyen mélyen veszem be a faszt stb. közbe mindegyik markolászott meg akart elsöre szerezni. Belenyúltak a fenekembe, a piná mba, a számba. Végül az újak kaptak elsöbbséget. Sorsoltak, és a Sanyi nyert. Fölkapott, magasra fölemelt, és belenyalt a pinámba, úgy táncolt velem. A lány még mindig lt azon a szerkenty n és nagyokat sikongatott. A Sanyi odavitt hozz Ti még nem ismeritek egymást, a lány átkarolta a nyakamat és szájon csókolt. Orsi vagyok mondta, s még egyszer megcsókolt, a nyelv t mélyen a számba dugta. Kicsit megremegtem, még igy nem csókol ztam lánnyal, fura volt. De a Sanyi nem hagyott elmélkedni. Föltett egy másik asztalra és széthú zta a kis és nagy ajkaimat, vadul nyalni kezdett. Rögtön elélveztem beteritve az arcát a szerelem nedvemmel, erre még vadabbul nyalt szopta, rágta a csiklómat én meg sorozatban élveztem. Izzott a pinám alig vártam, hogy belém tegye hatalmas tagjá t. Nem kellett soká vá rnom, teljesen felnyomta a té rdemet a nyakamba, é s lassan csúsztatta be igazán hatalmas faszát a lucskos pinámba. Teljesen kitöltött, a méhemben volt a vége. Aztán beindult egyre ütemesebben j rt bennem a nagy dugattyú. Sikitottam és belekapaszkodtam a nyakába, emelgettem a seggemet hatalmas orgazmusaim voltak. 15 perc után kivette, odalépett a fejemhez és a szá mba adta. Vágytam már a gecire, megfogtam, é s mélyen a torkomba eresztettem, aztán kivettem, a golyóit vettem a számba szopogattam, de a Sanyi beindult megmarkolta a fejemet és baszta a számat, -élveztem ? éreztem a fasz remegését, amikor elöntött a geci alig gyöztem nyelni, hatalmas adagot lö vellt ki. Lenyalogattam letisztitottam az utolsó csöppig, kö zben éreztem, hogy valaki nyalja a piná mat, nagyon ügyes volt egymás után juttatott el a csú csra. Mikor a Sanyi elengedett elalélva feküdtem, szájon csókoltak, az Orsi volt! Ö nyalta eddig a pinámat! Nem is tudtam, hogy reagáljak, teljesen elernyedtem, hagytam magam ? talán jól is esett- Ö lenyalta a kicsorgott gecit, szopta melleimet, é rzékien csókolt. Jól esett! Nem sok elmélkedésre volt idöm, mert jött a Tamás. Nem sokat teketóriá zott belém nyomta a vastag faszát és mindjárt nagy ü tembe baszott. Levegöhöz sem jutottam, úgy baszott, olyan ü tembe, hogy megint tocsogott a pinám az orgazmusoktól. Baszott legalább fé l óráig, de valami hatalmas ütembe. Közbe a seggem kitá gult, ujjazta, de vé gül tele engedte a pinámat a meleg gecivel. Teljesen ki voltam! Muszáj volt pihennem. Lementem az uszodá ba ? nem voltam egyedül ott volt a Tibor és az András ? beugrottam a medencébe, és é lveztem a viz simogatását. Úsztam néhány hosszt, aztán elmentem zuhanyozni. Lefeküdtem az egyik ágyra, és majdnem elaludtam, amikor odajött a Tibor, hozott egy koktélt (tegnap is teljesen felélénkitett) elszürcsöltem, és fél óra múlva tejesen fitt voltam. Ki is használták. Kezelésbe vettek, aminek az lett a kö vetkezménye, hogy megint úsztam a gecibe. A Tiborral tegnap is nagyot élveztem, igy volt ez most is. Nagyon megbaszott, n gykézlábra á llitott és hátulró l kezdte. Megmarkolta a hajamat, és tövig nyomta a nagy faszá t a pinámba, aztán ütemesen baszott. Közbe markolta a hajamat és hátra h zta a fejemet teljesen bennem volt, aztán megforditott hanyatt, és elöszö r a pinámat dugta v gül a seggembe é lvezett. Mikor befejezte az András tömte bele vastag faszát a szá mba, és telespriccelte alig tudtam nyelni a gecit, de élveztem. Eddig nem sok gecit nyeltem ma, pedig szeretem, ha folyik ki a számszélén. Megint beugrottam a medencébe, de most nem voltam úgy kifá radva. Megtörülköztem é s felmentem a nappaliba, ahol é ppen az Orsit baszta a Sanyi hátulról, elöl pedig a Tamás szoptatta. Leültem, töltö ttem egy pezsgöt, é s néztem, ahogy szé tbaszták az Orsit. Sikitott, élvezett spriccelt a pinája, nagyon megbaszták. Aztán Ö is lement az uszodába én pedig arra gondoltam mikor jön már a Laci! Féltem, hogy addigra úgy ki leszek, és nem tudok vele lenni. (ha tudtam volna, hogy egy másik partyba baszik é ppen!) Közbe lassan összejött a tá rsaság az Orsi odaj tt hozzám simogatott, és ké rdezte melyik fiú tetszik jobban? Csö ndbe mondtam, hogy a Tibor, nevetett és szájon csó kolt.??????? A fiú k ittak dumáltak é s egyszer csak kital lták, hogy lovagoljak én is. Nem értettem, de megmutatták azt a szerkezetet amin az Orsi ült. Egy ?ló? volt amibö l két olyan fasz forma állt ki. Az egyikre ráü ltettek, a másikba kapaszkodtam, aztán beinditották. Mozgott elöre-há tra, néha nagyokat lökött és a fasz megnött bele a piná mba. Furcsa volt, de é lveztem. Mikor aztán beinditották, már teljesen kitöltö tte a pinámat és olyan volt, mintha basznának, a csikló m teljesen ráfeszü lt, és elkezdtek jö nni az orgazmusok. Sikongattam, közbe veregették a fenekemet és biztattak. Lovagolj! Élvezz! Mikor már vagy a hatodik orgazmusom volt az Orsi felült velem szembe a má sik ?faszra? átö lelt engem a ?ló? nagyobb vágtára kapcsolt az Orsi kapaszkodott belém, és szájon csókolt, de vadul, szenvedé lyesen, visszacsó koltam, én is kapaszkodtam belé é s fantasztikusakat é lveztem. Mikor leszálltam ú gy éreztem, mintha legalább tizen basztak volna meg. Az Orsi mellém fekü dt elkezdte nyalni a pinámat, szopta a csiklómat, és megint hatalmas orgazmust éltem át. Utána egymás mellett feküdtünk sszeölelkezve, elernyedve. Arra tértem magamhoz, hogy a Sanyi baszta a szá mat, mellettem az Orsi szája meg az András faszával volt kitömve. Automatikusan szoptam, amig elönt tte a számat a geci. Láttam, hogy az András is beteritette az Orsit, aztán álomba zuhantam. Reggel az ágyamba ébredtem, a Laci aludt mélyen mellettem. Kimentem lezuhanyozni, rendbe szedtem magam, gondoltam, ha a Laci felébred, hátha akar valamit tölem, de aludt késö dé lutánig. Lementem, nem lá ttam senkit, éppen akartam felmenni, amikor az Orsi jött le. Odajött megcsókolt, most már én is visszacsókoltam. Kérdezte, milyen volt, hogy tetszett? Mondtam neki, hogy j volt, de az elözö napi jobban esett, akkor a fiúk is aktivabbak voltak. Akkor átölelt, és gyere szivem nagyon kivánlak húzott az ágyra. Meglepödtem de mentem. Mondtam neki, hogy é n még soha nem voltam lánnyal. Nem baj, meglátod milyen csodás, mondta, és elkezdett simogatni, szivta a mellbimbó imat. Teljesen felizgatott. A vége az lett, hogy én is nyaltam a pináját ? jó volt ? és többszö r eljuttattuk egymá st a csúcsra. Délután a Laci fel bredt, nem sokat beszélt ? késöbb otthon mesélte el, hogy milyen partyba volt ? nyügös volt. Összecsomagoltunk é s indultunk haza. Én vezettem, a Laci aludt. Az Orsival cseréltü nk tel.számot, de azóta nem talá lkoztunk. Nekem azóta se volt dolgom lánnyal, de néha eszembe jut, é s akkor bizony elfantáziálok. Hát ez volt az elsö alkalom amikor partyba basztak. Késöbb még volt n hány alkalom, de ez maradt a legemlé kezetesebb. Azóta elváltam, egy vidéki kisvá rosban élek, és né ha azért felmegyek Pestre, és a Lacival is összejö vök olyankor.


Home Site Map my.TagTag

Terms of Use
TagTag.com