Stop Facebook exploiting you: support secure and private social network project

tagtag.com/roncsracsingtim

Brutti sporchi e cattivi (1976) - Csú fak és gonoszak
A film m?faja szociokomikum. Egy Róma belvárosá ban él? négygenerá ciós család életé be tekinthetünk be, hogyan próbálják megt?rni egymást egy rozoga bódéban éldegélve. Mellesleg az egyik fiu motorozik... ja bocs, robogózik. Ebb?l a szempontból nézve is igen tanulságos a film. A f?szerepl? Nino Manfredi.
Vigyázz! Nehogy belehalj a röhögé sbe!
Motorcycle Experience (1976)
Írta és rendezte Lee Stanley, a minimotorost pedig Shane Stanley já tsza.  

Mad Max (1979)  

A film 1980-ban já tszódik Ausztráliá ban. Egy rend?r (Mel Gibson), aki a legprofibban vezeti az autóját, megöl valakit. Emiatt összet?zé sbe kerül egy motoros bandával, akik megölik a feleségét és a gyerekét. Bosszút esküdve kocsiba vágja magá t, és megöli az ö sszes motorost. A filmbeli motorok é rdekesek, a legtöbb Kawa Z1 és Z1000, de van közöttük Suzuki GS is. Ezeken van az az ?rü lt nagy fejidom, és nem mellékes, hogy ebben a filmben lá thatott a józan magyar motoros á llampolgár igazi Max kört... A neve is innen ered nálunk.
mcemru  

Mad Max 2: The Road Warrior (1981)  

Pár évvel kés?bb atomháború volt, a világ egy kietlen sivatag, és rablók fosztogatnak mindenü tt. A legf?bb kincs az olaj. A sivatag kell?s kö zepén van egy olajk t, amit egy kis kö zösség véd a rabl motoros bandától. Ebbe a háborúba cs ppen Max, és kiviszi az olajat, természetesen az ö sszes rossz motoros bácsit megöli.


Mi, magyarok szinté n itt láthattunk el?ször streetfighter gépet, mégpedig egy GPZ Kawasakin egykerekezik olyat egy punk, hogy a szá nk tátva marad. Ez már durvább film, nagyon jól visszaadja a világv ge feelinget.
mcemru  

Il Motorino (1981) - The Motorcycle Murders
Rendezte: Nini Grassia  

On Any Sunday II (1981)
A világbajnok Bruce Penhall csak az egyik csillogó versenyz?, aki ré szt vesz ebben a motoros Bibliában. Rettegés a nagy nyomatékú motorok hangjának pulzálá sától a sivatagban, az úton és a versenypályán.  

Knightriders (1981)  

A Camelot történet modern kori feldolgozása George Romero ('Night of the Living Dead') rendezésében. Egy olyan MC.-r?l sz l, akik középkori fesztiválokat rendeznek motorosoknak. F?szerepl?k: Ed Harris, Tom Savini é s Amy Ingersoll.  

Rumble Fish (1983) - Rablóhal  

Egy lapuló remekm?! A film, a városba visszatér? kiégett lázadó The Motorcyclist Boy (Mickey Rourke), és öccse (Matt Dillon) története, aki bá lványozza bátyját, és megpróbálja utánozni ?t, de csak silány utánzá st ér el. Bandaháború, bandá n belüli rivalizál s, n?lenyúlás - ez Dillon törté nete; és Rourke eleve vesztes harca a való világgal, a renddel amit a " Rend?r" szemé lyesít meg. Ennek ellenére, vagy pont emiatt, a zsaru talpig b?rben, napszemüveg mögö tt, arctalanul, igazi Hells Angels sztereotípiaként jelenik meg, szemben Rourke-al, aki kis (cirka 250-es) motorján, szinte csak 1-esben (csú sztatott kuplunggal) t?nik fel mindenfele, sima utcai cuccokban.
A film során csak sejteni lehet a Motorcyclist Boy-nak hajdani vadságá t/nagyságát, az igazi motoros életé t, egyben bezártsá gát az ?általa alkotott skatulyába. A címszerepl? egy sziámi harcoshal, az egyetlen színes szerepl? (a film vé gig fefete-fehér). Rourke elengedi egy folyóban, mintegy szabaddá teszi, és ezzel egyidej?leg szabaddá válik ö nmaga is (lelövik), és öccse is, aki elmotorozik az óceá nhoz.
Szerepl?k: Matt Dillon .... Rusty James
Mickey Rourke .... The Motorcycle Boy
Diane Lane .... Patty
Dennis Hopper .... Father
Diana Scarwid .... Cassandra
Vincent Spano .... Steve
Nicolas Cage .... Smokey
Tom Waits .... Benny
Francis Ford Coppola rendezte.
Ajánlott mellé egy üveg bor!
mégmindigszéna  

Street Hawk (1985)  

Rendezte: Richard Compton, Daniel Haller, Írta: Burton Armus, Paul M. Belous.
Egész kis koromban láttam a Street Hawk c. filmet, így nem eml xem tökéletesen a történetre. Valami ilyesmi: A tö rténet kezdetén f?h?sünket - aki Jesse névre hallgat - csúnyán helybenhagyják, les rül a lába, ezzel ugrott a motorosrend?ri pá lya. Egy technokrata tervez?mérnök felk ri a legújabb fejlesztésének, a Street Hawk-nak elkeresztelt szupermotor tesztelé sére, cserébe egy habszivacs fürd?vel helyrekalapálja a l bát. A motor kurva jól n z ki, valamint fel van szerelve az ö sszes létez? technikai kütyüvel, fegyverrel. Sugárhajtóm?, elekromos sokkoló (lásd Uralkodó a Jedi visszatér-ben), légfék, stb. Nagyjából KITT megfelel?je, csak motorban (beszélni azért nem beszél). Jesse és motorja Batmanként csap le a város b?nöz?ire, szépen sorban bemutatva a teljes arzenált. A film végén a f?gonosz és fekete dzsipje egy szakadé kban landol. (A dzsippet 10 ré teg? ólomfestékkel festették le. Ez egy lényeges momentum, de már nem tudom miért...)
netchan  

Two Were Riding a Motor Cycle (1986)
Rendezte: Serik Aprimov  

The Mouse and the Motorcycle (1986)

- Az egér és a motor
Aranyos kis családi TV film. Rendezte: Ron Underwood, Írta: Jim Carlson, Terrence McDonnell. Szerepl?k: Evan Richards (Ralph), Billy Barty (Uncle Lester), John Byner (Guest with Dog), Mimi Kennedy (Mrs. Gridley), Zelda Rubinstein (Ralph's Mother), Thom Sharp (Keith's Dad), Philip Waller (Keith), Ray Walston (Matt). Mást nem lehet rá mondani, csak azt, hogy igazán nagyon aranyos, és mulatsá gos, bár technikailag kicsit elmaradott.  

Black Rain (1989)  

Jó öreg Michael Douglas többször motorra pattan benne. Van valami saját Harley-szerencsé tlensége, egy á talakított, amivel gyorsan is lehet menni. Egy rend?rt játszi, aki valami bandahá borúba keveredik a Yakuzák között, akik szintén motorral járnak. Elmennek japánba, é s a film végén van egy üldözéses jelenet krossz motorokkal. Amúgy nem rossz film_  

I Bought a Vampire Motorcycle (1990) - Vámpír motort vettem
Horrorkomédia. Amikor egy motoros banda megöl egy okkultistát, a gonosz lélek megszá llja a sérült motorkerékpárt. Pont olyan nagy marhaság, mint aminek hangzik, viszont nagyon vicces.  

Wild Orchid (1990) - Vad Orchideák  

Rendezte: Zalman King, Írta: Patricia Louisianna Knop, Zalman King, szerepl?k: Mickey Rourke (James Wheeler), Jacqueline Bisset (Claudia Lirones), Carré Otis (Emily Reed).
Már-már klasszikus szerelmes film, melynek hangvétele dít?en hat az á tlag " romantikus" filmek bugyuta, kb. 30-as IQ-val rendelkez? néz?knek szánt és ennek megfelel? mondanival jú dömpingjében. A film hangulatára nagyban rányomja bé lyegét Mickey Rourkey és Carré Otis lángoló szerelme, mely a filmvásznon kívül is ilyentájt élte csúcspontját. A film egyébként D l-Amerikai helyszí nnel, ezen országok minden el?nyét (buja növényzet, motorozáshoz aktuá lis id?járás, jóf le itókák) és minden hátrányát (hatalmas tá rsadalmi különbsé gek, anyagi okokból kiszolgáltatott emberek, kétes kö zbiztonság) felvonultatja. A motorosok szempontjából legnagyszer?bb jelenetekben Rourkey - aki egyébként a 30 éven felüli, heteroszexuális fé rfiak szerint is biztosan ott tanyá zik a világ tíz legjobb " pasija" közö tt - egy gyönyör? chopper nyergében vonul ide-oda.  

Harley (1990)  

Rendezte: Fred Holmes (II), Írta: Darryl Kuntz, Frank Kuntz, szerepl?k: Eli Cummins (Jim), Jan DeWitt (Judy), Helena Humann (Ethel), Harlan Jordan (Vernon), Dale Kassel (Sheriff), Darryl Kuntz (Darryl), Frank Kuntz (Frank), id?sebb Frank Kuntz (egy magyar kamionsof?r), Thom Meyers (Leach), David Parker (IX) (Herbert), Lou Diamond Phillips (Harley), Carl Schaeffer (Chihuahua), Chad Sheets (Joey), Kim Valentine (Bobby).
Sokadosztályú motoros film, Lou Diamond Phillips já tssza a f?szerepet, ?t hívják Harleynak. Természetesen mindehhez japán V2- esen motorozik és nagyon túlspirázza a kemény machót. A film az ? börtö nb?l szabadulásá val kezd?dik. A hatóságok egy megszelídült, csal dos, volt motoros bandatag felü gyelete alá helyezik. Két hónapot tölt el a texasi farmon.
Annyira kiakadtam a filmen, hogy nem né ztem végig. Lou-nak volt azonban egy jó mondata, amikor a filmben megkérdezik t?le, hogy mit tud a lovakról: " John Wayne-nek volt egy, nem?"
Maci  

Another 48 Hrs. (1990) - Megint 48 ó ra  

F?szerepl?k: Eddie Murphy (Reggie Hammond), Nick Nolte (Jack Cates).
A témája nem motoros, de imádom benne a Harleys srá cokat. Többek közt Andrew Divoff-ot a Running Cool-ból. Mindig is imádtam a filmet, bár van benne egy felt?n? motorcsere...
Egyébként szaké rt?ként dolgozott Ralph " Sonny" Barger is.
Maci  

Harley-Davidson and the Marlboro Man (1991)  

Hogy megmentsék a kocsmájukat, a két motoros fazonnak (Mickey Rourke és Don Johnson) pénzt kell szereznie, ezé rt belekeverednek egy autólopási ü gybe és egy csapat könyörtelen gyilkossal is ö sszehozza ?ket a sors. A népszer? akció film véres jeleneteit Chelsea Field és Vanessa Williams látványa enyhíti. (színes)  

Born to Ride (1991) - Motorra Született (?)
John Stamos egy csapat fiatal motorost vezet a ná cik ellen a II. Világháborúban. (színes)  

Beyond the Law - Fixing The Shadow (1992)  

Valóságos törté neten alapuló m?. Charlie Sheen (Dan Saxon), egy agresszí v arizonai zsaru elveszti életkedvé t, de egyedülálló tehetségével felhí vja az FBI figyelmé t. Elrabolják, megvá ltoztatják a szemé lyazonoságát, és beépítik az orszá g legtörvényen kí vülibb motoros band jába, a "The Jackals"-ba. A banda kábító szerekkel és fegyverekkel foglalkozik, vezet?j k a vad és ?rült Blood (Michael Madsen). Ez egy olyan világ, ahol a zsaru és a b?nöz? közötti határ elmosódik, é s ahonnan egyedül Dan lesz képes megszabadítani magá t, ha képes szembes lni saját dé monaival.  

Chrome Soldiers (1992) (TV)  

Három volt katona elutazik egy kis oregoni városba, hogy segítsenek megbosszulni egy bar tjuk testvérének meggyilkolását. Rendezte: Thomas J. Wright, szerepl?k: Gary Busey (Jim), Yaphet Kotto (Perry Beach), Ray Sharkey (Gabe), Nicholas Guest.  

Running Cool (1993) - Felpörögve  

Bone and Bear, két bikers kimotoroznak Sturgis, SD. South Carolinába, hogy segítsenek haverjuknak (bro) Ironbutt Garrettnek, akinek földjére szemet vetett egy " befektet?csoport&quo t; Calvin Hogg vezet sével. Miközben a város n pe a Sheriff és Hogg megpróbálják eltávolítani a motorosokat, azok megszervezik a " Wetland Run"-t, hogy elég pénzt tudjanak ö sszeszedni az adóhá tralékok kifizetés re, és megtrathass k a földet. Közben Beart elrabolja Calvin's fia Blue, és persze ismét Bonera hárul a feladat, hogy kiszabadítsa bajtá rsát.Ezt nálunk " Felpörögve" c mmel lehetett téká kban megtalálni. Undorító csöpö g?s giccs nyálö mleny " bikerromantika". Rendezte: Beverly Sebastian, Ferd Sebastian, szerepl?k: Andrew Divoff (Bone), Tracy Sebastian (Blue Hogg).
Maci  

Harley-Davidson: The American Motorcycle (1993)
Fekete-fehér dokumentumfilm amely a Harley-Davidson Motorcycle Co. fennállásának 90. évfordulójára ké szült. Sok-sok képpel, filmklippel, és hí res Harley-Davidson tulajdonosokkal ké szült interjúkkal (James Caan, David Crosby, Peter Fonda, Larry Hagman, Lou Reed). Narrátor: Hoyt Axton,  

The Motorcycle Girl (1993)
Rendezte: Stéphan Carpiaux, F?szerepl?: Natacha Régnier. Francia film.  

Motorcycle Gang (1994)
TV film. Cal és családja ú j otthona felé utazik Kaliforniába. Útjuk alatt végig egy motoros banda terrorizálja ?ket az országúton.  

Noktyurn dlya barabana i mototsikla (1994) - Nocturne for Drum and Motorcycle
Orosz. írta és rendezte: Karine Foliyants.  

Pulp Fiction (1994)  

Rendezte: Quentin Tarantino
Írta: Quentin Tarantino és Roger Avary. Ebben az elvetemült m?alkotásba minden megtalálható, krimi, triller, akci és dráma egyben. A történet azzal kezd?dik, hogy két kispályás b?nöz?, Honey Bunny és Pumpkin elhatározza, hogy megcsinál egy éttermet. Persze semmi nem ú gy történik, ahogy azt els?re gondolná nk. Kés?bb még három másik történetbe is belefolyhatunk, amelyek mind-mind az er?szakról szó lnak... Ja, Harley is van benne és a szereposztás is fenomenális:
John Travolta (Vincent Vega), Samuel L. Jackson (Jules Winnfield), Uma Thurman (Mia Wallace), Harvey Keitel (Winston Wolf/The Wolf), Tim Roth (Pumpkin), Amanda Plummer (Honey Bunny), Maria de Medeiros (Fabienne), Ving Rhames (Marsellus Wallace), Eric Stoltz (Lance), Rosanna Arquette (Jody), Christopher Walken (Captain Koons), Bruce Willis (Butch Coolidge), Paul Calderon (Paul), Bronagh Gallagher (Trudi), Peter Greene (Zed).  

Mouse on a Motorcycle (1995) - Egér a motoron
Állítólag van ilyen film, bár én még nem láttam, é s nem is ismerek olyat, aki már lá tta volna...  

Chain Reaction (1996) - Láncreakci

Rendezte: Andrew Davis, Írta: Arne Schmidt, Rick Seaman, Szerepl?k: Keanu Reeves (Eddie Kasalivich), Morgan Freeman (Paul Shannon), Rachel Weisz (Dr. Lily Sinclair), Fred Ward (FBI Agent Leon Ford), Kevin Dunn (FBI Agent Doyle).
A film központi té mája egy nagyon is aktuális és é rdekes kérdést feszeget, mégpedig azt, hogy milyen ú ton lehetséges a mostanáig használt és fogyófélben lé v? energiahordozók eltékozlását kö vet?en valami új é s hatékony energiaforrást talá lni. Az egyik USA-beli egyetem kicsiny kutatógárdája, amit titkon bár, de a kormányzat tá mogat, és amelynek egyik kisegít? kutatója Keanu Reeves, kifejleszt egy, a víz bontási folyamatával keletkez? tö bbletenergia felhasználására alkalmas módszert, melyet érthet?en ezután sok állami szerv kíván, semmilyen mó dszert?l vissza nem riadva megszerezni. A motor ebben a filmben egy klasszikus gép, melyet Reeves a té li hidegben is é lvezettel használ, s amellyel sikerül egy igen nagy erej? robbanás hatótá volságából is kimenekülni.  

Fled (1996)  

Két b?nöz? (Laurence Fishburne, Stephen Baldwin) - egyikük egy számí tógép hecker - ö sszebilincselve menekül. Kés?bb találkoznak egy helyes n?vel (Salma Hayek) is, aki segít nekik. A filmben két Ducati 916-os is jelent?s szerepet kap, mert a törté net mozgatórugójá t alkotó, hiányzó flopy a motorok idomai alá van elrejtve.  

Violetta la reine de la moto (1997) - Violetta, the Motorcycle Queen
Rendezte: Guy Jacques  

The Long Ride (1998)  

J.T. Monroe Los Angelesben él, de a dolgai egyre rosszabbul mennek: kap egy munkát, amit nem tud megtartani, aztán talál egy másikat, de azt is elveszti. Szóval végül úgy látszik, ideje tová bb állni. Helen, aki egyedül l - mert a férje m r korábban tovább llt - csatlakozik hozzá, mert már alig várta, hogy jö jjön valaki. Az arizónai sivatag forró, poros, szá raz, és veszélyes, egy magányos motorosnak semmi esé lye a túlélésre. Kivéve, ha szerelmes lesz...  

Mission: Impossible II (2000)

Igaz, hogy a Mission Impossible 2. része nem (sem) igazi motoros film, de ha már a Pulp Fiction bekerült a listára azzal a kis motoros jelenetével, akkor ez a film is igazán ott lehetne :-). Az utolsó 10 percé ben, amikor egy Buell és egy (...khm, sorry már elfelejtettem...) má sik motorral megy a két f?arc, nekem nagyon bejött! Más rt nem igazán, de ezért a jelenetért valóban érdemes megnézni a filmet!
Rendezte: John Woo, F?szerepl?: Tom Cruise (Ethan Hunt)
Balázs  

Motorcycle (2000)
Rendezte: Aditya Assarat Egy elhagyatott Thai faluban egy férfi telefonhívást kap, hogy a fia halálos balesetet szenvedett. Haza kell szállí ttatnia a holttestet és egy szép temeté st rendezni a fiunak, de sajnos mindkett?t nem engedheti meg.  

Black and Chrome (2000) - Fekete és Króm (?)
Klasszikus underground cult mú vi. Motorok...oh yes, drogok... oh yes, sex... oh yes, er?szak... oh yes, fétis sex... oh yes, zene... oh yes! Fekete-fehé r, 16 mm-es filmre forgatták. Szerepl?k: Dave Hughes, Kathleen Cronin, Oedipus, Cha Chi Loprette, Cynthia Von Buhler, Cockroach and Tattoo. Zene: Tree, Colin Owens és Element 47. Csak feln?tteknek!  

Mivel én még nem tudok efféle gy?jteményr?l, úgy gondoltam, ö sszehozok egy listá t, amelyben olyan filmek szerepelnek, amik motorokról, motorosokról vagy legalábbis motorosoknak szó lnak. Ezt persze egyedül soha nem tudnám megvalósítani, ezé rt szívesen veszek minden segítséget (mivel a legutolsó változat egy csoda folytán elveszett, esetleg azt is...).
A cimemre küldött filmelemzésekért TotalBike matricát küldök cserébe.
Ancsa  

3 Ninjas Knuckle Up (1995)
6 Day Bike Rider (1934)
A Boy, a Girl and a Bike (1949)
A Connecticut Yankee in King Arthur's Court (1921)
A szerelem Harley- Davidsonon érkezik
A toda máquina (1951)
A.W.O.L. (1918)
Aggelos (1982)
Amerikai Ninja
Änglag?rd (1992)
Any Which Way You Can (1980)
Bang (1995)
Barátok Közt (Gé za)
Bike Boy (1967)
Bike Film (1985)
Bike Ride (2001)
Biker Babes from Beyond the Grave (1999) (V)
Biker Babes: Hot Wheels & High Heels (1997) - Playboy's Biker Babes: Hot Wheels & High Heels
Biker Dreams (1998)
Biker Mice From Mars (1993) TV sorozat
Biker Women (1996) (TV)
Biker-Jens (2000) TV sorozat - Biker-Jens Down Under, Biker- Jens i (USA)
Boom Boom (1936)
Born to Kill (1996)
Born to Ride (1991) - Motorra Született (?)
Captain America (1979) (TV)
Challenge of the GoBots (1984)
Chase (1973)
CHiPs (1977)
Come On In, the Water's Pink (1968)
Cool as Ice (1991) - Hideg, mint a jég
Cycle Psycho (1972)
Dancing at Lughnasa (1998)
Dark Tide (1993)
Demoni (1985)
Devlin (1974)
Disorderly Conduct (1932)
Diva (1981)
El Inocente (1956)
Eversmile, New Jersey (1989)
Female Misbehavior (1992)
Five the Hard Way (1967)
Friday the 13th Part 3: 3D (1982)
Friends, Lovers, & Lunatics (1989)
Girl on a Motorcycle (1968)
Grownups (2001)
Harley Davidson & Marlboro Man
Hellgate (1989)
Hell's Angels '69 (1969)
Hell's Angels Forever (1983)
Highway Patrol (1955)
Hog Wild (1980)
Hot Rod Girl (1956)
How to Stuff a Wild Bikini (1965)
Howling: New Moon Rising (1995)
I Bought a Vampire Motorcycle (1990)
I Guerrieri dell anno 2072 (1983) (V)
Il Giustiziere della terra perduta (1983)
Iron Horse Rodeo (1992) (TV)
James Bond (BMW R1200C)
Jungle Bike Riders (1925)
Kamen Raidaa bui surii (1973)
Kikô sôseiki Mospeada (1984)
La Ardilla roja (1993)
Lagarista (2000) - The Film Biker
Le Pig-Al Patrol (1967)
Little Fauss and Big Halsy (1970)
Little Lamby (1937)
Long zai jiang hu (1986)
Lottózsongl?rök
Lunarcop (1994)
Mabel at the Wheel (1914)
Mad Dogs and Englishmen (1995)
Masters of Menace (1990)
Maszk (amiben Cher j tszik)
Max Headroom (1985) (TV)
Megint 48 óra
Melrose Place (Jake)
Melvin and Howard (1980)
Messenger (1999)
Mexican Police On Parade (????)
Mother of the Bride (1993) (TV)
Motorcycle (2000)
Motorcycle Gang (1994) (TV) - Motoros Banda
Murdercycle (1999)
Nagy durranás
Nam Angels (1989)
Nightmare Beach (1988)
One Crazy Summer (1986)
Op de fiets naar Hollywood (1993) - Hollywood by Bike
Paced Bicycle Race, A (1897)
Pajama Party (1964)
Playing the Ponies (1937)
Pocok az Ördö gmotoros
Ponyvaregény (Zed motorja)
Pray for the Wildcats (1974) (TV)
Psychomania (1974)
Quick Constant and Solid Instant (1969)
Rabid (1977)
Rebel Rousers (1970)
Renegade (1993)
Renegade a Fejvadá sz
Return of the Living Dead 3 (1993)
Road Kill
Roadside Prophets (1992)
Roustabout (1964)
Rumble Fish (1983)
Running Cool (1993)
Savages from Hell (1968)
Shame (1987)
Shame (1992) (TV)
Shamisen and Motorcycle (1961)
She-Devils on Wheels (1968)
Sisters in Leather (1969)
Sky Bike (1967)
Sock-a-Bye Baby (1942)
Solitaire for 2 (1995)
Spetters (1980)
Stella Artois Reklá m (Buell)
Stone (1974)
Stone Cold
Stop! Look! and Hasten! (1954)
Street Hawk (1985)
Streets of Fire (1984)
Suzhou he (2000)
Switch, The (1993) (TV)
T2 3-D: Battle Across Time (1996)
Taiho shichauzo (1994) (V)
Taxi Barons (1932)
Tchao, pantin! (1983)
Terminátor II. (Fat Boy)
That's Incredible! (1980)
The Bad News Bears (1976)
The Born Losers (1967) - Született Vesztesek
The Dirt Bike Kid (1986) - Crazy Wheels
The Final Alliance (1990)
The Flash (1990) (TV)
The Flash (1990)
The Life of a Hired Bike (1910)
The Motorcycle Girl (1993) - A Motoros l ny
The Stranger (1995)
The Wild Rebels (1967)
Then Came Bronson (1969)
Touki Bouki (1973)
Treffer (1984) (TV)
Troublesome Night 2 (1997)
Twisted Love (1995)
Under Hot Leather (1971)
Valerie Flake (1999)
Vanishing Point (1971)
Viva Knievel! (1977)
Vrooom Vroom Vrooom (1995)
Warlords of Hell (1987)
Werewolves on Wheels (1971)
Wielki bieg (1981)  


Home Site Map my.TagTag

Terms of Use
TagTag.com