TagTag pledge: Help us build secure and private social network

tagtag.com/kutum

>>>>> >>>>< <<<<< <<<<
Bismihi subhanehu,  

Kur'ani dinleyen insana Kur'an'daki ilm-i hakikati ve nur-u hakikatle dü nyanin mahiyetini bildirmekligiyle dü nyaya a$k ve alaka pek manasiz oldugunu anlatmaktir.Yani insana der ve isbat eder ki,
"Dünya bir kitab-i Samedanidir, Huruf ve kelimati nefislerine degil, belki ba$kasinin zat ve sifat ve esmasina delalet ediyorlar.Ö yle ise manasini bil, al nuku$unu birak, git."
"Hem bir mezraadir.Ek ve mahsulünü al, muhafaza et;mü zahrafatini at, ehemmiyet verme."
"Hem birbiri arkasinda daim gelen gecen aynalar mecmuasidir.Öyle ise onlarda tecelli edeni bil,envarini g r ve onlarda tezahü r eden esmanýn tecelliyatini anla ve müsemmalarini sev ve zevale ve kirilmaya mahkum o cam parcalarindan alakani kes."


Home Site Map my.TagTag

Terms of Use
TagTag.com