TagTag pledge: Help us build secure and private social network

tagtag.com/kurmis56-dbz

Tikriausiai visi girdėjote apie legendinį super sajaną. Jei ne - trumpai paaiškinsiu. Legenda pasakoja, kad legendinis super sajanas gimsta kas t kstantį metų. Sajanas yra nenugalimas ir iš jo sklinda begalinis pyktis. Legendinis super sajanas negali suvaldyti savo pykč io ir jo pagrindinis tikslas - naikinti, naikinti ir naikinti. Bent jau taip pasakoja sajanų legenda. Vėliau Dragon Ball Z serijose kiti pasiekė super sajano lygį (pirmas tai padarė Gokas). Kovotojai, pasiekę tą lygį apsiskelbė save nenugalimaisiais sajanais, legendiniais sajanais ir panaš iai. Tačiau jie klydo ir vėliau tai suprato. Super sajano lygis visai kas kita nei legendinis super sajanas. Kovotojas šiame lygyje tikrai turi daug jėgos, mat jo jėga ir greitis ž enkliai išauga, bet tikrai nėra nenugalimas ar pan. Taip pat jis gali laisvai valdytis ir į lygį vėliau gali pasiekti visi stipresni vyrai sajanai. Nors vėliau, kaip paaiškėjo, legendinis super sajanas taip pat yra nugalimas, bet apie tai vėliau. Kai kas vis dar nesupranta ir laiko Goką ar kokį kitą kovotoją legendiniu super sajanu, nors jis juo nėra. Tikrasis rodytas legendinis super sajanas yra Brolis (angl. Brolly). Pirma galimybė su juo susipažinti atsirado Dragon Ball Z aštuntame filme (nors iš viso apie Brolį yra trys filmai - 8-tas, 10- tas ir 11-tas). Brolio istorija gana įdomi. Jis gimė tą pačią dieną kaip Gokas, buvo paguldyti š alia vienas kito. Tik gimus Brolio kovinė galia siekė 10000, o tuo tarpu Goko - tik 2. Nežiūrint to Gokas gimęs apsiverkė, o jo verksmas sugebė jo pravirkdyti ir Brolį, nors pastarasis buvo ž ymiai stipresnis už Goką. Tuomet Broliui ir iš sivystė neapykanta Son Gokui (kurio tikrasis, sajaniš kasis vardas - Kakarotas). Tuometinis karalius Vedžitas suprato iš kilusią grėsmę ir įsakė sunaikinti Brolį ir jo tėvą, nepaisant pastarojo tikinėjimų, kad Brolis bus iš tikimas Vedžito tarnas. Į Brolį ir jo tėv buvo paleistas mil iniškas KI rutulys ir jie išsiųsti iš šios planetos. Rutulys turėjo juos ir sunaikinti, tač iau taip neįvyko. Brolio, nors dar tik kūdikio, slaptos galios išgelbėjo j ir jo tėvą. Vėliau tėvas (vardu Paragusas) sukonstravo aparatą, slopinantį Brolį niršį, nes kitaip jis imdavo viską naikinti. Aparatas puikiai veikė iki tol, kol Brolis (jau užaugę s) nepamatė Kakaroto (Son Goko). Iš įniršio aparatas sudužo ir Brolis jau tapo nekontroliuojamas bei pasiekė legendinio sajano formą. Nuo čia ir prasidė jo visos įdomybė s... Vis dėl to Brolis galop buvo sunaikintas, sunaikintas ne vieno - o trijų žmonių. Sklandė legenda, kad vienam sunaikinti Brolį ne manoma, nes jį saugo magiškas energijos laukas, o jis išsisklaido tik tada, kai jį puolą daugiau žmonių. Vis dėl to Brolis buvo ir liks vienas stipriausių kovotoj visose Dragon Ball dalyse. Siūlome ir jums per iūrėti visus tris filmus su Broliu, kad pamatytumėte visą legendinio super sajano į storiją...


Home Site Map my.TagTag

Terms of Use
TagTag.com