Stop Facebook exploiting you: support secure and private social network project

tagtag.com/filip2

Lubhang dinamiko ang wika kaya't nagkakaroon ito ng iba-ibang rehistro batay sa konteksto ng paggamit nito at kung sino ang gumagamit nito. Halimbawa ang salitang bato ay may iba't ibang ibig sabihin sa iba-ibang larangan.
Larangang ng medisina - tumutukoy sa kedney
Konstruksyon - maaaring tumukoy sa hollow block
Pag-aalahas - mamahaling hiyas
Adik - shabu  

Mahalagang matukoy iba-ibang rehistro ng wika upang maging tiyak ang pag-unawa at paghahatid ng mensahe sa iba't ibang larangan o disiplina.
Kayarian ng Salita
Panghihiram ng Salita


Home Site Map my.TagTag

Terms of Use
TagTag.com