TagTag pledge: Help us build secure and private social network

tagtag.com/filip2

Isang pangunahing tungkulin ng pagsulat ng korespodensya ay transaksyunal. Ang pagsulat ng transaksyon ang nagbibigay dito ng kapangyarihan upang kilalanin. Ito ang nagbibigay bisa sa anumang transaksyon.  

Mga Halimbawa ng Korespondensya  

Liham Pangangalakal
Katitikan ng Pulong
Kasunduan
Katibayan
Ulat


Home Site Map my.TagTag

Terms of Use
TagTag.com