TagTag pledge: Help us build secure and private social network

tagtag.com/filip2

WIKA - Kahulugan, Kahalagahan  

Ang wika ay masistemang balangkas ng arbitraryong tunog o sagisag na ginagamit ng tao sa komunikasyon. Ang pagsasalita ng tao ang tinutukoy na sistema ng tunog at paraan naman ng ating pagsulat at iba pang anyo ng sagisag o hudyat na ginagamit sa komunikasyon tulad ng sign language ang siyang tinutukoy na sagisag. Sa nabanggit na definisyon, tinutukoy rin na ang wika ay para sa tao. Bagaman ang mga hayop ay mayroon ding paraan ng komunikasyon, hindi natin tinatawag na wika ang mga ito. Samakatwid, ang wikang tinutukoy sa pagtatalakay na ito ay ang ginagamit na tao sa pakikipag- ugnayan sa kanyang kapwa tao.

Katangian ng Wika
Kultura Sa Wikang Filipino
Kalikasan ng Wikang Filipino
Mga Kahalagahan ng Wika


Home Site Map my.TagTag

Terms of Use
TagTag.com