TagTag pledge: Help us build secure and private social network

tagtag.com/filip2

PAGBASA  

- pagkilala at pagkuha ng mga ideya at kaisipan sa mga sagisag na nakalimbag upang mabigkas ng pasalita. Ito rin ay pag- unawa sa wika ng awtor sa pamamagitan ng mga nasusulat na simbolo. Paraan din ito ng pagkilala, pagpapakahulugan at pag-tataya ng mga simbolong nakalimbag.  

TATLONG SALIK NG PAGBASA  
 

1. Uri ng Bokabularyo Talasalitaan (Kinds of Voc.)  

2. Balangkas at istilo ng Pagpapahayag  

3. Nilalaman o Paksa ng Binabasa (Content / Subject Matter)
Kahulugang Nakapaloob sa Teksto
MGA SULIRANIN SA PAG-UNAWA NG TEKSTO


Home Site Map my.TagTag

Terms of Use
TagTag.com