Stop Facebook exploiting you: support secure and private social network project

tagtag.com/filip2

Papel ng Wika Filipino sa Pagtuturo
at sa Akademya  

Marami ang nagsikap at nagsisikap na mapayaman at mapaunlad ang wikang pambansa. Layunin ng mga pagsisikap na ito na magamit ang Wikang Filipino bilang wikang panturo o midyum ng edukasyon. Naniniwala ang mga makabayang dalubwika o linggwistiko na ang paggamit ng pambansang wika sa pagtuturo ng kaalamang teknikal at aghamin ang susi sa pagkakaisa at pag- unlad ng bansa.  

Maituturing na maunlad na nga ang isang wika kung ito ay nagagamit sa larangan ng agham at teknolohiya at nakakaagapay sa pag- unlad ng kabihasnan. Isa sa tinuturing na maunlad na wika sa kasalukuyan ay ang Ingles. Ang wikang ito ay ginagamit sa komunikasyong pandaigdig, kalakalan at sa iba't ibang larangan ng agham.  

Isa rin sa maituturing na maunlad na wika ay ang Niponggo. Bagaman hindi ito ginagamit sa pandaigdig na komunikasyon, ay ginagamit naman ito sa bansang Hapon sa kalakalan, industriya, pamahalaan at sa iba't ibang larangan ng agham. Kapansin-pansin na ang mga bansang may maunlad na wika ay mayroong ding maunlad na kabuhayan at sulong o advance na teknolohiya. Ang katotohanang ito marahil ang nag- uudyok sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, mga akademiko ng Unibersidad ng Pilipinas at iba pang instutusyon na maisulong ang paggamit ng Filipino bilang midyum ng edukasyon.  

Mahalaga ang paggamit ng Filipino sa pagtuturo sapagkat malaki ang maitutulong nito sa intelektwalisasyon ng mga Pilipino. Sa isang payak na pagsusuri masasabi nating ang paggamit ng katutubong wika sa pagtuturo ng anumang uri ng kaalaman ay nakapagpapabilis sa proseso ng edukasyon. Kung wikang dayuhan ang gagamitin sa pagtuturo, may tatlong proseso ang nagaganap sa ating isipan  

Persepsyon (Kaalaman)

Pagsasalin  

Pag-unawa  
 

Kadalasan, kung walang matagpuang salin ng isang konseptong dayuhan sa kubmalay (sub- conscious), napuputol ang pag- unawa o pagkatuto ng mag- aaral.  

Samantala, kung katutubong wika ang gagamitin sa pagtuturo, may dalawang proseso lamang ang nagaganap sa ating isipan.  
 

Persepsyon (Kaalaman)

Pag-unawa  
 
 

Hindi na kailangan isalin pa ang isang konsepto sa kubmalay para maunawaan ito. Kaya mabilis ang pagkatuto o pag- unawa ng mag-aaral sa isang impormasyon.  

Samakatwid upang mapabilis ang pagkatuto ng mga kaalaman teknikal mula sa iba't ibang panig ng daigdig, kinakailangang maisalin ang mga ito sa wikang mauunawan at malapit sa puso ng mamayang Pilipino. Kailangan natin ang pagsasaling-wika o translation.


Home Site Map my.TagTag

Terms of Use
TagTag.com