Stop Facebook exploiting you: support secure and private social network project

tagtag.com/cukiwap1

JETA E DUNJAS
 

Jeta e njeriut ne kete dunja filon melindje dhe perfendon me vdekje!  

Ku te dyat jane te krijume prej Alalhut xh.sh. Allahu xh.sh. thote:  

?Ai eshte I cili krijoi vdekjen dhe jeten qe te ju sprovoje juve se cili prej jush do te jete ma I miri ne vepra??  

Ne shum vende ne Kur?an na tregohet se jeta e dunjas nuk eshte tjreter vetem mbashtrim, e vetem loj. Allahu xh.sh. thote:  

? Jeta e kesaj bote nuk eshte gje tjeter vetem se nje perjetim e mashtrim. S?ka dyshim se bota tjeter eshte me e dobishmja per ata qe ruhen. A nuk logjikoni.? El En?am 32  

 

?kjo jete e kesaj bote nuk eshte tjeter vetem se defrim e loje, e jete e vetete, pa dyshim eshte ajo e botes se ardhme, sikur ta dinin.? El Ankebute 64  

 

??E jeta e kesaj bote nuk eshte tjeter pos nje perjetim mashtrues.? En Nisae 185  

 

Pas ketyre ajeteve mundet njeriut I vjen nje pytje. Pse Allahu xh.sh. e ka krijue jeten. Besoj se pergjegjja e kesaj eshte ne ajetin qe permendem ma lart, se Allahu xh.sh. e kaa krijue ket jete per provim?  

Por dynjaja eshte e mashtrueshme deh njeriu mendeon se kur nuk ka permevdek. Nuk mendeon per fjalen e Allahut ku thote:  

? Se cili njeri dota shijoje vdekjen?? En Nisae 185  

 

Ose mendon se ai eshte krijuar, vetem per kete dunja dhe ai do te lihen qe ai te jotoje ashtu siq don ai. E nuk done ti gjegjje fjalet e Allahut xh.sh. ku thote:  

? A mendon njeriu se do te lihet duke mos zene asgje (pa kurrfare  

pergjegjsije).? El kijame 36  

?A menduan njerezit te thone: Ne kemi besuar, e te mos vihen ne sprove?? El Ankebute 2
don te thote se njeriut eshte dhone jeta per sprovi, ne fund to te dalohen ata qe kan fituar provimin dhe ata qe e kane humber provimin.  

Njer ata qe jane te humber. Njer ata qe humbin jeten e perhershme per jeten e kalueshme. Per keta njerez Allahu xh. Sh. Thote:  

 

? Te tillet jane ata, qe e vlersuan jeten e kesaj bote mbi boten tjeter, andaj atyre as nuk do t?u lehtesohet denimi, e as qe do te ndihmohen ata.? El Bekare 86  

 

Me te verteet jane te humbur ata qe u mashtruan me palatat e kesaj bote. Qe u mashtruan me jeten e kesaj bote qe nuk dihet se sa do te jetojm e si doti kalojm ditet e saja, sa me te mira e sa me veshtersija se kjo eshte jeta e sproves jeta e trektijes, blen dhe shet. Lume ata qe e blejn Ahiretin duke shit kete dunja. E lum ata qe pregaditen me vepra te mira per me dalen para Allahut xh.sh.  

Jeta e dunjas eshte dhe shume e vlefshme se njeriu pa me ardhe ne ketedunja nuk ka mundesi me kalue ne ahiret. Dhe njeriu prej kesaj dunjaje e pregadite dunjan tjeter?
 

Ai prej kesaj dunjaje ai jane bane drune per zjarin e xhehennemit e Allahu na ruajt behet prej baresit e zjarrit:  

? Ai do te hyje ne zjarr te ndezur flake. E dhe gruaja e tij, ajo qe barti dru. E ne qafen e saj ka nje litar te perdredhur?? El Mesed 3-5  

E Lum ata qe mjelin lule se ate do ta gjin tek Allahu I tyre:  

? Eshte e vertete se te devotshmit do te jene ne xhennet e ne lumenj. Ne nje vend te kenaqshem, te Sunduesi I plotfuqishem.? El Kamer 54-55  
 


Home Site Map my.TagTag

Terms of Use
TagTag.com