TagTag pledge: Help us build secure and private social network

tagtag.com/2236636

Numit şi plexul epigastric, este alc tuit în mod clasic din 3 perechi de ganglioni uniţi î ntre ei prin fibre nervoase. Plexul solar se î ntinde de la originea trunchiului celiac până la arterele renale şi corespunde vertebrelor D12- L1. Este situat pe faţa anterioară şi pe feţele laterale ale aortei abdominale.
Cele 3 perechi de ganglioni care intră în alcătuirea sa sunt: - ganglionii semilunari (ganglion celiacum), - ganglionii aortico- mezenterici superiori şi - ganglionii aortico- renali.
Frecvent însă numai cei 2 ganglioni semilunari pot fi puşi în evidenţă şi descrişi. Astfel îi găsim î n planul profund al regiunii celiace a lui Luschka, de o parte şi de alta a originei trunchiului celiac. Foarte rar, au forma numelui. Atunci când are forma sa clasică, semilunară, priveş te cu concavitatea î n sus şi prezintă 2 extremităţi numite coarne: unul intern şi altul extern.
Ganglionii aortico- rnezenterici superiori (ganglion mezentericum superius) îi găsim situaţi în jurul originii arterei mezenterice superioare, având forme variate şi fiind foarte greu de pus în evidenţă. Aceşti ganglioni sunt uniţi între ei şi prezintă numeroase anastomoze cu ganglionii semilunari şi aortico-renali corespunzători.
Ganglionii aortico- renali (ganglia renalia) sunt situaţ i între originea arterei renale şi hilul rinichiului. Întocmai ca şi ceilalţi ganglioni ai plexului solar ş i aceştia sunt lega i între ei prin fibre preaortice precum şi cu ceilal i ganglioni ai acestui plex.
Ramurile aferente ale plexului solar sunt: nervul pneumogastric drept, nervii splanchnici ş i nervul frenic drept.
Nervul pneumogastric drept ajungând în dreptul trunchiului celiac se împarte î n trei ramuri terminale: nervul mezenterico-celiac ş i două ramuri solare. Nervul mezenterico- celiac este considerat continuarea nervului pneumogastric drept i după ce dă ramuri plexului celiac se termină î n plexul mezenteric superior şi inferior. Ramurile solare se termină în coarnele interne ale celor doi ganglioni semilunari. Ramul drept este mai voluminos şi mai constant.
Nervii splanchnici sunt în număr de trei: marele, mijlociul şi micul splanchnic.
Marele nerv splanchnic, după ce a trecut în abdomen prin orificiul diafragmatic se î ndreaptă spre cornul extern al ganglionului semilunar. În acest fel formează cu ramul solar al pneumogastricului drept ansa memorabil a lui Wriesberg care este constantă pe dreapta şi inconstantă pe stâ nga.
Nervul splanchnic mijlociu se găseş te în afara precedentului şi are un traiect mai lung.
El dă filete pentru ganglionii semilunari, pentru ganglionii aortico- mezenterici şi pentru cei aortico- renali.
Micul nerv splanchnic este situat extern faţă de splancnicul mijlociu şi se termină în ganglionii aortico- renali.
Nervul frenic drept prin ramul său abdominal pătrunde n cavitatea abdominală prin orificiul diafragmatic al venei cave inferioare şi se termină în ganglionul semilunar.
Ramurile eferente ale plexului solar sunt destinate viscerelor abdominale şi merg către acestea prin plexuri perivasculare. Astfel sunt: plexurile diafragmatice inferioare, plexul celiac, mezenteric superior, renal, mezenteric inferior, spermatic sau utero- ovarian şi nervii suprarenali.
Plexurile diafragmatice inferioare care se formează în jurul arterelor diafragmatice inferioare se distribuie diafragmului, peritoneului şi capsulei suprarenale.
Plexul celiac se organizează în jurul trunchi ului celiac şi de aici va forma în jurul celor trei ramuri ale sale: plexul hepatic, coronar, stomahic şi splenic. Aceste plexuri vor asigura inervaţia viscerelor abdominale vascularizate de artere le respective: ficat, c i biliare extrahepatice, duoden prima porţ iune (plexul hepatic); stomac (plexul coronar); pancreasul, stomacul şi splina (plexul splenic).
Plexul mezenteric superior (plexus mesentericus superior) dă ramuri intestinului subţ ire, cecului, apendicelui, colonului ascendent i jumătăţii drepte a colonului transvers.
Plexul renal (plexus renalis) asigură inervaţia rinichului, suprarenalei şi ureterului.
Plexul mezenteric inferior (plexus mezentericus inferior) dă fibre jumătăţii stângi a colonului transvers, colonului descendent, colonului sigmoid ş i rectului.
Plexurile spermatic sau utero-ovarian insoţesc arterele respective spre testicul şi respectiv ovar, trompa si uter.


Home Site Map my.TagTag

Terms of Use
TagTag.com